Bijen zijn bijzaak

Wilde bestuivers belangrijker

Het voortbestaan van honingbij mag dan onderwerp van een heftig debat zijn, wilde bestuivers zijn voor onze voedselproductie minstens even belangrijk, of zelfs belangrijker, meldt een internationaal team wetenschappers in Science.

De wetenschappers onderzochten 41 teelten in 19 landen op alle continenten – behalve Antarctica. Van katoen, koffie en oliepalm, over pompoenen en meloenen tot kersen, amandelen en aardbeien. Wilde insecten bleken daarbij efficiëntere bestuivers.

Voor alle gewassen vonden de onderzoekers een positief verband tussen de aanwezigheid van wilde bestuivende insecten en de vorming van vruchten. Een verband met bestuiving door honingbijen bleek slechts in 14 procent van de gevallen te bestaan. Werden meer bloemen door wilde bestuivers bezocht, dan leverde dat twee keer meer extra vruchten op dan een even grote toename van het aantal bezoeken door honingbijen.

Kasten met honingbijen worden vaak in de buurt van landbouwgewassen geplaatst. Uit hun onderzoek besluiten de onderzoekers dat het werk van honingbijen een waardevolle aanvulling is op dat van wilde insecten maar dat ze die niet kunnen vervangen. Zo’n zeventig procent van de tweehonderd belangrijkste gewassen in de wereld heeft insecten nodig voor goede bestuiving. De toenemende achteruitgang van wilde insecten dreigt landbouwopbrengsten wereldwijd in het gedrang te brengen, besluiten de onderzoekers. Daarom zijn er maatregelen nodig die niet alleen de honingbij beschermen, maar ook een zo groot mogelijke diversiteit aan wilde bestuivers garanderen. (ddc)

Reacties

Europa wil af van insecticiden die bijen vernietigen. De industrie steigert…

Reageer via Facebook