Handel in hoorn

Brengt legalisering redding?

De voorbije 5 jaar is het aantal neushoorns dat in Zuid-Afrika door stropers wordt gedood elk jaar verdubbeld. In 2012 werden er 668 dieren geveld, en het lijkt er niet op dat er beterschap in zicht is. In het jongste nummer van het vakblad Science pleiten wetenschappers voor een nieuwe aanpak van het probleem: legale handel in neushoornhoorn.

Internationale handel is hoorn is verboden sinds 1977. Maar dat verbod houdt het aanbod laag, terwijl de vraag groeit, aldus de wetenschappers. Het gevolg zijn hoge prijzen - hoorn is meer waard dan goud of cocaïne - die stroperij in de hand werken.

Legale handel zou stroperij minder aantrekkelijk kunnen maken. Volgens de wetenschappers zouden alleen al de 5000 witte neushoorns die in Zuid-Afrikaanse privé-wildparken leven genoeg hoorn kunnen leveren om de vraag te dekken. Hoorn bestaat immers uit hetzelfde materiaal als haar en nagels, en groeit steeds terug. Ook de hoorns van dieren die een natuurlijke dood zijn gestorven, zouden kunnen worden verhandeld.

De inkomsten uit de handel zouden kunnen worden geïnvesteerd in natuurbehoud en de bescherming van de soort. Door hoorns van chips te voorzien, en op basis van DNA-onderzoek zouden legale van illegale hoorns kunnen worden onderscheiden.

Zo'n 90 procent van de nog overblijvende witte en 40 procent van zwarte neushoorns leeft in Zuid-Afrika. Als de stroperij blijft toenemen, zouden de dieren binnen de twintig jaar uitgestorven kunnen zijn. Legale handel is volgens de wetenschappers wellicht de enige manier om dat te voorkomen. (ddc)

Reageer via Facebook