Artikels in "Energie"

Onderzoek van de Université de Liège wijst uit dat er de laatste jaren opnieuw veel waterstofchloride (HCl) zit in de atmosfeer boven het noordelijk halfrond. Die stof lag indertijd aan de basis van het gat in de ozonlaag.

Arctica is een ongastvrije omgeving voor boorplatformen. Het lijkt er bovendien op dat olielekken meer schade aanrichten in het koude water dan op warmere plaatsen.

Nog maximaal 5 jaar en de eerste Nederlandse zeewierboerderij in de Noordzee is een feit.

Eind september verschijnt het eerste en belangrijkste luik van het nieuwe klimaatrapport van de Verenigde Naties. Veel goed nieuws hoeven we niet te verwachten. Thierry Fichefet, een van de hoofdauteurs, blikt vooruit in het nieuwe nummer van Eos.

Roet is mogelijk verantwoordelijk voor het versneld wegsmelten van Alpengletsjers in de tweede helft van de 19de eeuw.

Het zuidelijkst gelegen mos ter wereld laat er geen twijfel over bestaan: de klimaatopwarming heeft een grote en directe invloed op de ecosystemen – zeker in de poolgebieden.

In de uitstoot van kool- en gascentrales zit genoeg energie verborgen om de helft van de Europese Unie van stroom te voorzien.

Kris Welkenhuysen

Geologen Kris Piessens en Kris Welkenhuysen betreuren dat staatssecretaris Wathelet in zijn nieuwe energieplan de optie CO2-opslag negeert.

De definitieve berging van het Belgische kernafval zal enkele miljarden euro’s kosten. De garantie dat de energieproducenten de helft daarvan zullen ophoesten, is niet waterdicht, brengt Eos aan het licht.

De warmte die gecreëerd wordt in steden beïnvloedt de temperatuur van gebieden die er duizenden kilometer van verwijderd liggen.

De grondstof thorium komt steeds meer in het vizier als groene vervanger van uranium.

Op de klimaattop in Doha draait het allemaal weer om de tweegradengrens: de maximaal toelaatbare opwarming van de aarde. Maar wat houden die twee graden in?

  

Op de klimaattop in Doha draait het allemaal weer om de tweegradengrens: de maximaal toelaatbare opwarming van de aarde. Maar wat houdt die twee graden in?

Op een ecologisch verantwoorde manier van de aardbol verdwijnen? Laat u niet begraven of cremeren maar oplossen of vriesdrogen en verpulveren (en nodig niet te veel volk uit).

Het gaat slecht met het milieu en dat verwondert evolutionair psychologen niet. De evolutie heeft ons tot kortzichtige, op status en eigenbelang gerichte na-apers gekneed. Maar dat hoeft geen drama te zijn.

De bouw van de experimentele kernfusiereactor ITER in Zuid-Frankrijk zit, ondanks de budgettaire problemen van de voorbije jaren, nog steeds op schema. Maar ook de volgende jaren zal er hard moeten worden gewerkt, wil ITER de vooropgestelde deadline in 2020 halen.

CO2 opvangen en ondergronds opslaan kan een stuk van het klimaatprobleem oplossen. Maar alleen als de technologie op wereldschaal wordt toegepast.

Ook oliegebied voor Noorse kust gevonden.

De Japanse provincie wil alle nucleaire reactoren in het gebied ontmantelen.

De verwoeste kerncentrale Fukushima I moet binnen 40 jaar worden afgebroken.

Veel automobilisten denken zelden aan het openbaar vervoer als alternatief voor hun reis.

De CO2-uitstoot van biobrandstof uit palmolie, koolzaad of mais is hoger dan die van fossiele brandstoffen.

Vanaf 1 september volgend jaar zijn gloeilampen helemaal niet meer te koop.

Volgens een recente studie trekt zo'n park zelfs nieuwe diersoorten aan.