Artikels in "Gedrag"

Wetenschappers zijn erin geslaagd om de actieve hersengebieden bij oorsuizen of ‘tinnitus’ bloot te leggen. De 'spookgeluiden' houden lelijk huis in een groot deel van het brein, veel groter dan enkel de auditieve gebieden.

Het stresssysteem van Roemeense instellingskinderen verandert voor de rest van hun leven.

Waarom diepebreinstimulatie helpt.

Het burn-outsyndroom is aan een heuse opmars bezig. Toch zijn er ook manieren om je te wapenen tegen dat vervelende gevoel van opgebrand zijn.

Stel, u kunt zes mensen redden, maar moet daarvoor één andere persoon opofferen. Kiest u voor minder slachtoffers, of laat u het lot haar werk doen?

Hoe komt het dat we een angststoornis kunnen ontwikkelen voor iets dat geen grote levensbedreiging vormt?

Amerikaanse onderzoekers ontdekten dat onze aantrekking tot een bepaald gerecht gelinkt is aan de positieve relatie met de persoon die het gerecht voor de eerste keer voor ons bereidde.

Blootstelling aan luchtvervuiling tijdens de zwangerschap vermindert mogelijk de intelligentie van de baby en verhoogt het risico op ADHD.

Als we een woord zien dat we kennen, dan schiet een breingebied genaamd visual word form area (‘visuele woordvormingsgebied’) in actie. Dat geldt ook als we een onbestaand nonsenswoord aanleren, zo blijkt.

Radicale moslims blijken in de gevangenis nauwelijks invloed te hebben op andere gevangenen. Zet je ze bij elkaar in een aparte afdeling, dan dreigen ze echter verder te radicaliseren.

In de film Still Alice wordt een gerenommeerd taalkundige geconfronteerd met jongdementie. Wat is die aandoening precies?

Wie in de gevangenis zit, hervalt nadien dubbel zo vaak in zijn slechte gewoontes als wie een enkelband krijgt. Dat blijkt uit een nog niet gepubliceerde studie, die Eos al kon inkijken.

Een studie naar cognitieve achteruitgang vanaf dertig jaar opent perspectieven voor alzheimeronderzoek.

Nieuwe behandeling herstelt geheugen van muizen met alzheimer.

Afwijking in het brein leidt mogelijk tot overgewicht.

Overwaardering maakt kinderen egocentrisch.

Voor het eerst kunnen onderzoekers in de hersenen zien hoe intens pijn is.

Nadat we iemand de hand hebben geschud, ruiken we opvallend vaak aan onze hand.

Premature baby’s die hun moeders hartslag en stem horen, hebben grotere hersenen.

Vooraleer we iets vastgrijpen, is er door onze hersencellen al heel wat informatie uitgewisseld. Dat blijkt uit een Leuvens onderzoek bij resusapen.

Veel vrouwen hebben, is best lastig voor een man: je moet steeds maar vechten met rivalen en waken over je harem. Monogaam worden was misschien wel de beste zet die onze voorouders ooit gedaan hebben.

Jongeren zitten elke dag zes uur voor een scherm – of dat nu een computer, tablet of smartphone is. Hoe ga je daar als ouder mee om? Psyche&Brein sprak met pedagoge en communicatiewetenschapper Patti Valkenburg (Universiteit van Amsterdam).

We bewegen wereldwijd steeds minder. Een verontrustende tendens, want de gevolgen van inactiviteit zijn immens, voor je lichaam én je brein.

Marleen Finoulst

Spontaan 'auw!' roepen als reactie op pijn bestaat in bijna alle culturen en talen. De kreet heeft dus blijkbaar een functie.