Artikels in "Hersenwetenschap"

De bionische mens, de cyborg, is geen sciencefiction meer. Het is intussen mogelijk robotprothesen aan te sturen met het brein.

De combinatie van antidepressiva en gewone pijnstillers verhoogt het risico op hersenbloedingen.

Kennis over lichaamseigen eiwitten biedt mogelijkheden voor therapie tegen alzheimer.

Onderzoekers wisten al langer dat psychische problemen worden veroorzaakt door een veranderde structuur in de hersenen. Aan de universiteit van Lancaster is nu ontdekt welk gen deze veranderingen veroorzaakt.

Ook wie (nog) geen symptomen heeft van alzheimer heeft vaak al schade in de hersenen. Dat is vooral zo bij hoogopgeleiden, zo blijkt uit een grootschalige internationale studie.

Wetenschappers zijn erin geslaagd om de actieve hersengebieden bij oorsuizen of ‘tinnitus’ bloot te leggen. De 'spookgeluiden' houden lelijk huis in een groot deel van het brein, veel groter dan enkel de auditieve gebieden.

Als we een woord zien dat we kennen, dan schiet een breingebied genaamd visual word form area (‘visuele woordvormingsgebied’) in actie. Dat geldt ook als we een onbestaand nonsenswoord aanleren, zo blijkt.

In de film Still Alice wordt een gerenommeerd taalkundige geconfronteerd met jongdementie. Wat is die aandoening precies?

Een studie naar cognitieve achteruitgang vanaf dertig jaar opent perspectieven voor alzheimeronderzoek.

Nieuwe behandeling herstelt geheugen van muizen met alzheimer.

Afwijking in het brein leidt mogelijk tot overgewicht.

Voor het eerst kunnen onderzoekers in de hersenen zien hoe intens pijn is.

Vooraleer we iets vastgrijpen, is er door onze hersencellen al heel wat informatie uitgewisseld. Dat blijkt uit een Leuvens onderzoek bij resusapen.

We bewegen wereldwijd steeds minder. Een verontrustende tendens, want de gevolgen van inactiviteit zijn immens, voor je lichaam én je brein.

Wetenschappers ontdekken nieuwe genen die de grootte van onze hersengebieden beïnvloeden.

Je kan het brein leren om angst te generaliseren.

Een nieuwe behandeling om een afgesloten bloedvat in de hersenen snel weer open te maken, voorkomt meer invaliditeit.

Wie migraine heeft, is eigenlijk niet ziek. Het gaat om een verstoord pijnsysteem in de hersenen, zegt neuroloog Koen Paemeleire van de Universiteit Gent.

Studies die de positieve effecten van tweetaligheid in twijfel trekken, worden minder vaak gepubliceerd dan studies die die positieve effecten bevestigen.

Het eiwit FMRP – bekend als oorzaak van het fragiele-X-syndroom – speelt ook een belangrijke rol in autisme gerelateerd gedrag.

Wiet roken doet je hersenen verschrompelen, maar vergroot het netwerk in je brein.

Medicijnen verminderen eiwitten, gelinkt met alzheimer, bij primaten. De weg ligt nu open voor tests bij mensen.

Wetenschappers konden het brein van muizen opnieuw plastisch maken. Dat schept hoop voor mensen die breinschade opliepen.

Agressieve ratten die het hormoon oxytocine kregen toegediend, stopten met vechten en gingen zich sociaal gedragen.