Artikels in "Hersenwetenschap"

Een gewijzigd hersengebied zorgt ervoor dat we minder gemotiveerd zijn. Dat suggereren althans tests bij muizen.

Neuroloog Steven Laureys van de Université de Liège, specialist in de behandeling van coma, verzamelde bij zijn patiënten genoeg bijna-doodervaringen om uitgebreid wetenschappelijk onderzoek te voeren. Zijn 'geluksboodschap' ging de wereld rond.

Ook als baby’s nog niet kunnen spreken, herkennen en verwerken hun hersenen al taalklanken. Dat blijkt uit Amerikaans hersenonderzoek bij kinderen van zeven en elf maanden oud.

Sinds enkele jaren is het mogelijk om met behulp van een fMRI-scan te achterhalen of iemand een pedofiel is, maar dat roept ethische vragen op.

Hallucinaties zijn zeldzame, maar potentieel ernstige bijwerkingen van moderne antidepressiva.

Het volwassen brein vormt elke dag nieuwe hersencellen. Deze nieuwe cellen helpen ons de ene herinnering van de andere te onderscheiden – een ontdekking die tot nieuwe behandelingen van angststoornissen kan leiden.

Chinese en Amerikaanse wetenschappers hebben ontdekt waarom slaap goed is voor het geheugen. Tijdens bepaalde fases van de slaap worden nieuwe synapsen opgebouwd, verbindingen tussen hersencellen. Dit blijkt uit microscopisch onderzoek aan breinen van muizen.

Vandaag worden veel diagnoses van mentale achterstand gemist. Een volledige DNA-analyse kan soelaas brengen.

Wetenschappers van de KU Leuven en Harvard Medical School zijn erin geslaagd de vrije keuze van makaken te veranderen.

Ondanks al het achtergrondlawaai kunnen we ons op een druk feest toch focussen op één stem. Verschillende breingebieden werken samen om dat mogelijk te maken.

Muizen die het MS-middel fingolimod kregen, vergaten veel sneller waar ze bang voor waren.

Een medicijn tegen depressie helpt mogelijk tegen de ziekte van Alzheimer.

De aanmaak van hersencellen om nieuwe herinneringen op te slaan zorgt ervoor dat we oude herinneringen vergeten.

Onze hersenen kunnen maximaal twee à drie keer zo groot worden als vandaag.

De neuro-inflammatietheorie, die ervan uitgaat dat depressie een gevolg is van een ontstekingsreactie in de hersenen, blijkt te kloppen.

Nieuwe neurostimulatietechnieken doen het zonder scalpel. ‘Nevenwerkingen zijn er niet, en je kan achteraf gewoon met de fiets terug naar huis’, zegt neuropsychiater Filip Vandenbroeck.

Een studie aan de KU Leuven toont aan dat kunstenaars een structureel ander brein hebben dan mensen zonder artistieke aanleg.

Wetenschappers zijn erin geslaagd depressie bij muizen op enkele dagen te laten verdwijnen.

Amerikaanse onderzoekers hebben de vorming van de hersenen in de baarmoeder gedetailleerd in kaart gebracht.

In veel neurowetenschappelijke artikelen wordt een ongepaste statistische analyse gebruikt voor bepaalde datasets. Dat vertekent de resultaten.

Een gebied in de cingulate cortex zorgt ervoor dat we blij worden van leuke vooruitzichten. Als het slecht functioneert, worden we depressief. Tenminste, dat is zo bij apen.

Mogelijk verstoort paracetamol de hersenontwikkeling van de foetus.

Mensen in een staat van minimaal bewustzijn vertonen meer activiteit in hun brein als hun hersenen elektrisch worden gestimuleerd. Dat biedt perspectieven om hen te laten ontwaken.

Te vroeg geboren baby’s hebben later een verhoogde kans op een taalachterstand. Een grotere blootstelling aan taal gedurende de allereerste weken na de geboorte heeft een positief effect op hun latere taalontwikkeling.