Artikels in "Hersenwetenschap"

In de film Still Alice wordt een gerenommeerd taalkundige geconfronteerd met jongdementie. Wat is die aandoening precies?

Een studie naar cognitieve achteruitgang vanaf dertig jaar opent perspectieven voor alzheimeronderzoek.

Nieuwe behandeling herstelt geheugen van muizen met alzheimer.

Afwijking in het brein leidt mogelijk tot overgewicht.

Voor het eerst kunnen onderzoekers in de hersenen zien hoe intens pijn is.

Vooraleer we iets vastgrijpen, is er door onze hersencellen al heel wat informatie uitgewisseld. Dat blijkt uit een Leuvens onderzoek bij resusapen.

We bewegen wereldwijd steeds minder. Een verontrustende tendens, want de gevolgen van inactiviteit zijn immens, voor je lichaam én je brein.

Wetenschappers ontdekken nieuwe genen die de grootte van onze hersengebieden beïnvloeden.

Je kan het brein leren om angst te generaliseren.

Een nieuwe behandeling om een afgesloten bloedvat in de hersenen snel weer open te maken, voorkomt meer invaliditeit.

Wie migraine heeft, is eigenlijk niet ziek. Het gaat om een verstoord pijnsysteem in de hersenen, zegt neuroloog Koen Paemeleire van de Universiteit Gent.

Studies die de positieve effecten van tweetaligheid in twijfel trekken, worden minder vaak gepubliceerd dan studies die die positieve effecten bevestigen.

Het eiwit FMRP – bekend als oorzaak van het fragiele-X-syndroom – speelt ook een belangrijke rol in autisme gerelateerd gedrag.

Wiet roken doet je hersenen verschrompelen, maar vergroot het netwerk in je brein.

Medicijnen verminderen eiwitten, gelinkt met alzheimer, bij primaten. De weg ligt nu open voor tests bij mensen.

Wetenschappers konden het brein van muizen opnieuw plastisch maken. Dat schept hoop voor mensen die breinschade opliepen.

Agressieve ratten die het hormoon oxytocine kregen toegediend, stopten met vechten en gingen zich sociaal gedragen.

De Amerikaan John O'Keefe en de Noren May-Britt en Edvard Moser ontdekten een geavanceerd navigatiesysteem in ons brein dat precies bijhoudt waar we ons bevinden, waar we vandaan komen en waar we heen gaan.

Via een muts met elektroden kan een verlamde patiënt woorden spellen.

Magnetische stimulatie geeft een waarheidsgetrouwer beeld over mogelijk herstel na een beroerte.

Depressies zijn soms het gevolg van een ontsteking. Wordt die lichamelijke oorzaak aangepakt, dan verdwijnt ook de depressie.

Wie last heeft van migraine, loopt dubbel zoveel risico om op latere leeftijd parkinson te krijgen.

Bloedtest maakt eerste objectieve diagnose van depressie bij volwassenen mogelijk.

Een Chinese vrouw van 24 blijkt te zijn geboren zonder cerebellum, het deel van de hersenen dat beweging en spraak mee aanstuurt. Wetenschappers wijzen op het grote aanpassingsvermogen van onze hersenen.