Artikels in "Historisch"

Deze week is het exact tweehonderd jaar geleden dat Napoleon Bonaparte finaal werd verslagen in Waterloo. Al staat hij vandaag bekend als een legendarisch krijgsheer, toch maakte hij doorheen zijn militaire carrière een aantal cruciale fouten.

De genoomanalyse van ruim honderd mensen uit de bronstijd werpt nieuw licht op onze kennis over onze verre voorouders in Europa.

Op 4 juni ontdekten John Jagt, conservator paleontologie van het Natuurhistorisch Museum Maastricht, en zijn team de schedel van mosasaurus Lars. Eos was erbij.

Britse archeologen ontdekten tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk een goudroute uit de vroege bronstijd (2.500 voor Christus) .

Twee jaar na zijn overwinning bij Waterloo onthulde de Engelse hertof Wellington een standbeeld van een naakte Napoleon. Kinky? Of een waardig eerbetoon aan zijn grootste tegenstander?

Britse archeologen hebben 92 skeletten opgegraven bij een voormalig klooster. Ze vonden onder meer het skelet van een non met het gezicht naar beneden, een praktijk die bij zondaars werd toegepast.

In de abdij van Stavelot, provincie Luik, hebben onderzoekers een Merovingische sarcofaag uit de 7de eeuw ontdekt. In de sarcofaag troffen ze resten aan van een menselijk skelet.

In 1878 stuitten kompels in een Waalse mijnschacht op een enorme hoeveelheid iguanodonbeenderen.

Deze week is het precies 75 jaar geleden dat de eerste gevangenen aankwamen in Auschwitz.

Op 11 mei overleed Jef Geeraerts (1930). Zijn roman Black Venus deed in 1968 veel stof opwaaien. Sommigen zagen het werk als racistisch of pornografisch. Vooral de Katholieke Kerk deed er alles aan opdat gelovigen het boek niet zouden lezen.

Een deel van 33rd Street tussen 1st en 2nd Avenue in Manhattan draagt vanaf nu de naam van pater Damiaan, de Vlaamse missionaris uit Tremelo die zijn leven wijdde aan het verzorgen van melaatsen op Hawai.

Dierenmummies waren in het Oude Egypte zo populair, dat ze vaak helemaal geen dierlijke resten bevatten. Producenten konden de vraag namelijk niet bijbenen.

Ter voorbereiding van opgravingen op het slagveld van 1815 maken bio-ingenieurs van de UGent gedetailleerde bodemscans.

Sinds deze week pronkt in Den Haag een borstbeeld van Aletta Jacobs. De Nederlandse vocht honderd jaar geleden voor vrouwenrechten (en won).

Naast Nederland en Frankrijk kwamen meer dan 200.000 Belgen in Groot-Brittannië terecht. Ze staken vaak in moeilijke omstandigheden per boot het Kanaal over.

Onderzoekers suggereren dat de menselijke resten die zij bestudeerd hebben wel eens de alleroudste in West-Europa kunnen zijn.

In april 1850 stierf de vrouw die haar naam gaf aan de populaire keten van wassenbeeldenmusea.

Stenen werktuigen die gevonden werden nabij het Turkana-meer in Kenia bevestigen de hypothese dat ook pre-menselijke Australopithecen als onze verre voorouder Lucy stenen werktuigen konden maken.

Onder Oostende en Zeebrugge liepen honderdduizenden jaren geleden zoetwaterrivieren. Gentse onderzoekers zoeken met geluidsgolven naar sporen hiervan.

Bismarck verenigde de vele staten en staatjes van de Duitse Bond in het Duitse rijk, en was er ook de eerste rijkskanselier van.

Historica Sophie De Schaepdrijver wint dit jaar de Davidsfonds Geschiedenisprijs. Ze werd door een jury van academici, journalisten en vertegenwoordigers geselecteerd voor haar aandacht voor WOI.

ANP

Britten leven nog altijd in dezelfde 'stammen' als in de zevende eeuw na Christus, blijkt uit een onderzoek naar de genetische opbouw van de bevolking.

Leuvense Egyptologen ontdekten een industriële zone van ruim 3.000 jaar oud, van waaruit bouwmateriaal werd vervoerd naar de historische hoofdstad Amarna.

Op het slagveld bij Waterloo bekommerde de Engelse dokter James Barry zich met extra veel toewijding om de gewonde piotten. Wat niemand toen wist: James was eigenlijk Miranda.