Artikels in "Historisch"

'Onderwaterarcheologen' hebben bewijs gevonden dat de Britten 8.000 jaar geleden al graan aten. Nochtans leefden zij toen nog als jagers-verzamelaars. Waar kwam het graan dan vandaan?

Wiskundige formule verklaart succes van moderne en eeuwenoude steden.

Archeologen zijn op een kerkhof in Toscane op zoek naar sporen van de cholera-bacterie, die rond 1850 ontelbare doden maakte over de hele wereld.

Zo goed als alle afbeeldingen van Anna werden kort na haar onthoofding in 1536 vernietigd. Dankzij gelaatsherkenningssoftware weten we nu misschien terug hoe ze er uit zag.

Veel vrouwen hebben, is best lastig voor een man: je moet steeds maar vechten met rivalen en waken over je harem. Monogaam worden was misschien wel de beste zet die onze voorouders ooit gedaan hebben.

Wetenschappers hebben ontdekt dat 16de-eeuwse zilverwinning in Bolivië al grootschalige vervuiling van het milieu veroorzaakte.

Tot ver in de 20ste eeuw legde de Katholieke Kerk in België op wat gelovigen wel of niet mochten lezen, en greep ze geregeld actief in. Nogal wat schrijvers kunnen daarover meespreken.

Tienduizend vrijwilligers speuren satellietbeelden van Mongolië af op zoek naar het graf van Djengis Khan.

Britse onderzoekers vonden de oudste bewijzen van posttraumatische stressstoornis in 3.000 jaar oude geschriften.

Archeologisch onderzoek wijst erop dat de mensachtige Australopithecus africanus al in staat was om werktuigen te hanteren, duizenden jaren vóór de Homo habilis.

Het volledig bewaarde skelet is een cruciaal element in de discussie rond de uittocht van de moderne mens uit Afrika.

Wetenschappers maakten de naar eigen zeggen meest objectieve ranking van de beste films aller tijden op basis van het aantal referenties naar die film.

De film The Imitation Game brengt het levensverhaal van Alan Turing. De Britse wiskundige was een oorlogsheld, maar stierf eenzaam nadat hij werd veroordeeld voor zijn homoseksualiteit.

In de Amerikaanse stad Boston is dinsdag een tijdcapsule uit 1795 opengemaakt. Ook dichter bij huis werden talloze soortgelijke mini-musea weggeborgen voor toekomstige generaties.

In Gent werd vandaag dag op dag 200 jaar geleden een historisch, maar zo goed als vergeten vredesverdrag ondertekend tussen het Verenigd Koninkrijk en de VS.

Sinds de landbouwrevolutie, ruim 10.000 jaar geleden, is onze botdichtheid drastisch afgenomen.

Een overzicht van de gebeurtenissen en realisaties die het wetenschapsnieuws van 2014 kleurden?

De ontdekking van vuurstenen speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van de mensheid. Nieuw archeologisch onderzoek wijst uit dat de mens zo'n 350.000 jaar geleden voor het eerst vuurstenen gebruikte.

Enkele Nederlanders maakten een digitale simulatie van de beroemde Alcatraz-ontsnapping. Ze besluiten dat de drie ontsnapte gevangenis misschien toch de kust bereikt hebben.

Kerstmis bood de meeste soldaten een zeldzame gelegenheid om – voor heel even – uit de dagelijkse ellende te stappen.

Historica Annemieke Houben ontving maandag de Gerrit Komrij-prijs voor haar bundel Vieze liedjes uit de 17de en 18de eeuw. In de meest recente Eos Memo schreef Annemieke Houben deze gastcolumn over haar bundel.

Historische perkamenten hebben ons meer te vertellen dan alleen wat erop geschreven staat.

Nederlands onderzoek in Indonesië wijst uit dat de Homo sapiens niet de enige mensachtige was die schelpen gebruikte als werktuigen.

ANP

De conclusie haalt eerdere aannames onderuit. Er werd altijd gedacht dat mensen pas negenduizend jaar alcohol consumeerden.