Artikels in "Historisch"

Amerikaanse onderzoekers hebben de geschiedenis van de viool onderzocht, en specifiek de evolutie van de vorm van het instrument.

De uitgestorven zoogdierenfamilie Anthracobunidae was volgens oude ideeën verwant aan de hedendaagse olifanten en zeekoeien. Nu blijkt ze eigenlijk een nauwe link te hebben met onze paarden, neushoorns en tapirs.

Dit jaar is het 2000 jaar geleden dat Romes eerste keizer, Augustus, stierf. De verjaardag wordt in Rome en elders herdacht, maar niet alle archeologische sites gelinkt aan de keizer worden met evenveel zorg behandeld.

De verspreiding van hiv wereldwijd heeft vrijwel zeker haar oorsprong in Kinshasa, de hoofdstad van de voormalige Belgische kolonie Congo.

De eerste moderne mensen kwamen naar alle waarschijnlijkheid tussen 50.000 en 40.000 jaar geleden in Europa aan, waar ze de inheemse bevolking van neanderthalers begonnen te verdringen.

In augustus ontdekten archeologen in het Noord-Griekse Amfipolis een enorm praalgraf in een kunstmatige heuvel. De Grieken beweren dat het gaat het om het graf van Alexander de Grote.

Maarten Muns

Adolf Hitler heeft zichzelf als privépersoon lang verborgen weten te houden voor zijn biografen. Maar met het werk van de Duitse historicus Volker Ullrich lijkt het raadsel Hitler zijn ontknoping te naderen.

In 1905 wordt de Belg Edward Joris in Constantinopel gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht een aanslag op de Ottomaanse sultan te hebben gepleegd. Antwerpse historici halen het vergeten verhaal van onder het stof.

Ooit liepen er in Egypte leeuwen, giraffen en olifanten rond. Aan de hand van oud-Egyptische afbeeldingen legden Amerikaanse historici de link tussen het uitsterven van deze diersoorten en klimaatverandering.

Eos Memo haalt opmerkelijke objecten uit onze musea van onder het stof. Dit keer: de stereoscoop.

Het idee van een verloren stad heeft altijd al tot de verbeelding gesproken. Soms gaat het om mythes die voor zover bekend geen enkele grond van waarheid bevatten, maar er zijn net zo goed steden die per ongeluk ontdekt zijn nadat iedereen ze eeuwenlang was vergeten.

Een team van Gentse bio-ingenieurs, onder wie Eos Gouden Pipet-winnaar Philippe De Smedt, heeft de bodem rond Stonehenge in kaart gebracht. Daarbij ontdekten ze heel wat oeroude monumenten.

Archeologen hebben een bijna compleet beendergestel opgegraven van een nieuwe dinosoort. De Dreadnoughtus schrani is mogelijk de grootste bekende soort.

Om weer helemaal mee te zijn met het recente wetenschapsnieuws lijsten we voor u de meest gelezen websitestukken van deze zomer op.

Twee zware aardbevingen lagen aan de basis van de verwoesting van Sagalassos, een antieke stad in het zuidwesten van Turkije. Mogelijk is de ‘Sagalassosbreuk’ nu terug actief.

Meer dan 50.000 jaar geleden domineerden neanderthalers Europa en Azië, tot moderne mensen ze vervingen. Die machtsoverdracht verliep niet in één ruk.

Bij de slag om Verdun kwamen in 1916 alleen al een kwart miljoen mensen om. Tot op de dag van vandaag zijn er sporen te vinden. Zoals het identificatieplaatje van Henri Devaux, ‘mort pour la France’.

In Canadese mijnen is drie kilometer diep miljarden jaren oud water gevonden. De levenskrachtigheid ervan maakt buitenaards leven een stuk waarschijnlijker.

Een Belgisch-Russisch onderzoeksteam ontdekte een fossiel met eigenschappen die suggereren dat alle dinosauriërs, ook de primitieve soorten, pluimen konden ontwikkelen.

Op een historische begraafplaats in het Franse Chalon-sur-Saône vonden archeologen het oudst gekende geval van het downsyndroom.

ANP

De vondst van de overblijfselen van een Archaeopteryx zorgt voor een nieuwe kijk op de oervogel, zoals het dier wordt genoemd.

De vele scheepswrakken uit WO I die nu nog altijd op de zeebodem liggen, krijgen dankzij een UNESCO-verdrag extra bescherming.

Wie graag geregeld wil helpen bij opgravingen, kan daarvoor terecht bij de AWN – Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie. De leden assisteren beroepsarcheologen in Nederland, België en Duitsland.

Tijdens de middeleeuwen haalden werklieden klei uit de grond, die ze ter plekke tot baksteen verwerkten in speciale baksteenovens. Mogelijk liggen er resten van zulke ovens onder de grond op een site in Veurne.