Artikels in "Historisch"

Eos Memo haalt opmerkelijke objecten uit onze musea van onder het stof. Dit keer: de stereoscoop.

Het idee van een verloren stad heeft altijd al tot de verbeelding gesproken. Soms gaat het om mythes die voor zover bekend geen enkele grond van waarheid bevatten, maar er zijn net zo goed steden die per ongeluk ontdekt zijn nadat iedereen ze eeuwenlang was vergeten.

Een team van Gentse bio-ingenieurs, onder wie Eos Gouden Pipet-winnaar Philippe De Smedt, heeft de bodem rond Stonehenge in kaart gebracht. Daarbij ontdekten ze heel wat oeroude monumenten.

Archeologen hebben een bijna compleet beendergestel opgegraven van een nieuwe dinosoort. De Dreadnoughtus schrani is mogelijk de grootste bekende soort.

Om weer helemaal mee te zijn met het recente wetenschapsnieuws lijsten we voor u de meest gelezen websitestukken van deze zomer op.

Twee zware aardbevingen lagen aan de basis van de verwoesting van Sagalassos, een antieke stad in het zuidwesten van Turkije. Mogelijk is de ‘Sagalassosbreuk’ nu terug actief.

Meer dan 50.000 jaar geleden domineerden neanderthalers Europa en Azië, tot moderne mensen ze vervingen. Die machtsoverdracht verliep niet in één ruk.

Bij de slag om Verdun kwamen in 1916 alleen al een kwart miljoen mensen om. Tot op de dag van vandaag zijn er sporen te vinden. Zoals het identificatieplaatje van Henri Devaux, ‘mort pour la France’.

In Canadese mijnen is drie kilometer diep miljarden jaren oud water gevonden. De levenskrachtigheid ervan maakt buitenaards leven een stuk waarschijnlijker.

Een Belgisch-Russisch onderzoeksteam ontdekte een fossiel met eigenschappen die suggereren dat alle dinosauriërs, ook de primitieve soorten, pluimen konden ontwikkelen.

Op een historische begraafplaats in het Franse Chalon-sur-Saône vonden archeologen het oudst gekende geval van het downsyndroom.

ANP

De vondst van de overblijfselen van een Archaeopteryx zorgt voor een nieuwe kijk op de oervogel, zoals het dier wordt genoemd.

De vele scheepswrakken uit WO I die nu nog altijd op de zeebodem liggen, krijgen dankzij een UNESCO-verdrag extra bescherming.

Wie graag geregeld wil helpen bij opgravingen, kan daarvoor terecht bij de AWN – Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie. De leden assisteren beroepsarcheologen in Nederland, België en Duitsland.

Tijdens de middeleeuwen haalden werklieden klei uit de grond, die ze ter plekke tot baksteen verwerkten in speciale baksteenovens. Mogelijk liggen er resten van zulke ovens onder de grond op een site in Veurne.

Na de Tweede Wereldoorlog groeven archeologen duizenden stenen, skeletten, glasscherven en tegels op van de middeleeuwse abdij Ten Duinen in Koksijde.

In de smalle doorgang tussen de Kluisberg en de Schelde ligt een schat aan historisch materiaal. Archeologen deden er enkele opzienbarende ontdekkingen, die een nieuw licht werpen op de prehistorie.

Hoe ervaren leerlingen van Marokkaanse en Turkse afkomst de lessen geschiedenis op school? Gaan die ook over hen?

In tegenstelling tot de laatste Ardense dieren is er van de Vlaamse wolf geen opgezet exemplaar bekend, geen huid of schedel. Of toch wel?

Met een nieuwe onderzoeksmethode hebben archeologen achterhaald dat neanderthalers meer groenten aten dan gedacht. Daarvoor bestudeerden ze een oeroud feces-staal.

Scladina. De naam doet bij archeologen over de hele wereld een belletje rinkelen. In die grot in de Ardennen werd het kaakbeen gevonden van een neanderthalerkind, met in zijn tand het oudste neanderthaler-DNA ter wereld.

Begin dit jaar ontdekten archeologen een Romeinse nederzetting op een weiland in Ramskapelle, bij Knokke-Heist. Deze zomer starten er opgravingen die aan het licht moeten brengen wie er destijds woonde en hoe het volk overleefde in het grillige polderlandschap.

Zaterdag 28 juni is het precies 100 jaar geleden dat Gavrilo Princip Franz Ferdinand neerschoot, een daad die de directe aanleiding voor de Eerste Wereldoorlog vormde.

De in 1857 uitgevonden ‘fonautograaf' registreerde de oudst bekende geluidsopname, het liedje Au clair de la lune.