Artikels in "Historisch"

In april 1850 stierf de vrouw die haar naam gaf aan de populaire keten van wassenbeeldenmusea.

Stenen werktuigen die gevonden werden nabij het Turkana-meer in Kenia bevestigen de hypothese dat ook pre-menselijke Australopithecen als onze verre voorouder Lucy stenen werktuigen konden maken.

Onder Oostende en Zeebrugge liepen honderdduizenden jaren geleden zoetwaterrivieren. Gentse onderzoekers zoeken met geluidsgolven naar sporen hiervan.

Bismarck verenigde de vele staten en staatjes van de Duitse Bond in het Duitse rijk, en was er ook de eerste rijkskanselier van.

Historica Sophie De Schaepdrijver wint dit jaar de Davidsfonds Geschiedenisprijs. Ze werd door een jury van academici, journalisten en vertegenwoordigers geselecteerd voor haar aandacht voor WOI.

ANP

Britten leven nog altijd in dezelfde 'stammen' als in de zevende eeuw na Christus, blijkt uit een onderzoek naar de genetische opbouw van de bevolking.

Leuvense Egyptologen ontdekten een industriële zone van ruim 3.000 jaar oud, van waaruit bouwmateriaal werd vervoerd naar de historische hoofdstad Amarna.

Wanneer begon de mens de aarde ingrijpend te veranderen? Britse wetenschappers stellen twee data voor: 1610 en 1964.

Kort na WO I ontstond het idee dat het kunstmatig opvoeren van de landbouwproductie een slechte zaak was.

De vondst van een 2,8 miljoen jaar oude fossiele onderkaak suggereert dat het Homo-geslacht zo'n 500.000 jaar eerder dan tot nu toe werd aangenomen de kop opstak.

Onder het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (KMSKA) doken per toeval resten op van het Zuidkasteel, een citadel uit de 16de eeuw.

'Onderwaterarcheologen' hebben bewijs gevonden dat de Britten 8.000 jaar geleden al graan aten. Nochtans leefden zij toen nog als jagers-verzamelaars. Waar kwam het graan dan vandaan?

Dit is een Addiator, een mechanische handrekenmachine uit de twintigste eeuw.

Wiskundige formule verklaart succes van moderne en eeuwenoude steden.

Archeologen zijn op een kerkhof in Toscane op zoek naar sporen van de cholera-bacterie, die rond 1850 ontelbare doden maakte over de hele wereld.

Zo goed als alle afbeeldingen van Anna werden kort na haar onthoofding in 1536 vernietigd. Dankzij gelaatsherkenningssoftware weten we nu misschien terug hoe ze er uit zag.

Veel vrouwen hebben, is best lastig voor een man: je moet steeds maar vechten met rivalen en waken over je harem. Monogaam worden was misschien wel de beste zet die onze voorouders ooit gedaan hebben.

Wetenschappers hebben ontdekt dat 16de-eeuwse zilverwinning in Bolivië al grootschalige vervuiling van het milieu veroorzaakte.

Tot ver in de 20ste eeuw legde de Katholieke Kerk in België op wat gelovigen wel of niet mochten lezen, en greep ze geregeld actief in. Nogal wat schrijvers kunnen daarover meespreken.

Tienduizend vrijwilligers speuren satellietbeelden van Mongolië af op zoek naar het graf van Djengis Khan.

Britse onderzoekers vonden de oudste bewijzen van posttraumatische stressstoornis in 3.000 jaar oude geschriften.

Archeologisch onderzoek wijst erop dat de mensachtige Australopithecus africanus al in staat was om werktuigen te hanteren, duizenden jaren vóór de Homo habilis.

Het volledig bewaarde skelet is een cruciaal element in de discussie rond de uittocht van de moderne mens uit Afrika.

Wetenschappers maakten de naar eigen zeggen meest objectieve ranking van de beste films aller tijden op basis van het aantal referenties naar die film.