Artikels in "Klimaatverandering"

Onze planeet warmt op, en het valt te verwachten dat heel wat dieren en planten dat niet zo prettig zullen vinden. Dat geldt zeker voor organismen die niet zomaar kunnen verhuizen naar waar het frisser is.

Wanneer begon de mens de aarde ingrijpend te veranderen? Britse wetenschappers stellen twee data voor: 1610 en 1964.

IJskappen en gletsjers bevatten koolstofvoorraden die als gevolg van de klimaatverandering met een hogere snelheid in zee terecht komen.

Deze 24 grafieken tonen de enorme impact van menselijke activiteit op onze planeet. Vanaf 1950 gaat het heel hard.

Biologe Sara Vicca van de Universiteit Antwerpen wint de Eos Pipet 2014 voor haar onderzoek naar de koolstofopslag in bossen. Jelle Hofman kreeg de publieksprijs voor zijn citizen science project "Airbezen".

De zeeën in het westen van Antarctica worden warmer. Daardoor smelten gletsjers sneller, met mogelijk een ernstige zeespiegelstijging tot gevolg.

Miljarden tonnen koolstof circuleren tussen de atmosfeer, planten, oceanen en de bodem. Sara Vicca probeert de rekening te doen kloppen.

De ijsbeer staat symbool voor dat verdwijnende landschap, al betekent dat niet dat het dier zelf ook naar de geschiedenisboeken moet verdwijnen.

De diepere lagen van de oceaan zijn de voorbije tien jaar niet opgewarmd, terwijl de opwarming in de bovenste laag is onderschat.

In de Middellandse Zee hebben zich bijna duizend exotische soorten vissen, kreeftachtigen en algen gevestigd.

Insecten blijken bij hogere temperaturen meer te eten en sneller te groeien.

Warmteopslag diep in de Atlantische Oceaan zorgt voor een pauze in klimaatverandering.

Doordat het zeeijs bij de Noordpool smelt, zal het landijs daar minder snel smelten.

Omdat er door de klimaatsverandering wellicht frequenter droogtes zullen zijn, groeit de interesse voor een grassoort die goed tegen droogte en hitte kan.

Het nieuwe IPCC-klimaatrapport is afgelopen maandag voorgesteld. Wat leren we eruit voor de Lage Landen? We zullen een watergevecht moeten aangaan: hoe houden we zout water buiten en zoet water binnen?

Poolreiziger Dixie Dansercoer staat aan de vooravond van een nieuwe wereldrecordpoging.

Britse onderzoekers hebben mos uit een 1.500 jaar oude ijslaag weer tot leven gewekt, waarna het gewoon verder groeide. Het bewijst dat mos lange ijstijden kan overleven.

In Argentinië sterven steeds meer babypinguïns door extreme hitte en regenval.

ANP

Nog nooit is het op aarde zo koud geweest als op 10 augustus 2010 op de Zuidpool. De temperatuur zakte toen tot 93,2 graden onder nul. Dat heeft NASA bekendgemaakt.

Microklimaat van dichtbegroeide bossen tempert opmars warmteminnende planten.

ANP

De mens is vrijwel geheel verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Die conclusie trekken wetenschappers in het nieuwe IPCC-rapport van de Verenigde Naties.

Eind september verschijnt het eerste en belangrijkste luik van het nieuwe klimaatrapport van de Verenigde Naties. Veel goed nieuws hoeven we niet te verwachten. Thierry Fichefet, een van de hoofdauteurs, blikt vooruit in het nieuwe nummer van Eos.

Roet is mogelijk verantwoordelijk voor het versneld wegsmelten van Alpengletsjers in de tweede helft van de 19de eeuw.

Het zuidelijkst gelegen mos ter wereld laat er geen twijfel over bestaan: de klimaatopwarming heeft een grote en directe invloed op de ecosystemen – zeker in de poolgebieden.