Artikels in "Natuur"

Sommige bijensoorten hebben een lange tong om nectar uit diepe bloemen te halen. Maar klimaatverandering doet die ‘langtongen’ in aantal afnemen.

Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse poolwetenschapper Willem van der Bilt. Hij schrijft erover op onze website.

Het microscopische zeeleven heeft een impact op hoe lang wolken blijven bestaan en hoeveel neerslag eruit valt.

Hoe meer regenwormen in de grond, des te vruchtbaarder de bodem. De manier waarop je je moestuin bewerkt, heeft een groot effect op de samenstelling van regenwormpopulaties.

Sommige diersoorten zullen zelfs eerder uitsterven. Zo luidt de onverwachte uitkomst van een onderzoek van Alterra Wageningen UR.

Een andere omgeving drijft organismen tot andere karakteristieke kenmerken. Deze evolutie uit zich na generaties genetisch.

Zo’n 485 tot 420 miljoen jaar geleden stierf ongeveer 85 procent van de ongewervelde zeedieren uit. In misvormd fossiel plankton vonden onderzoekers hoge concentraties zware metalen.

Dan liepen er ook hier olifanten en neushoorns rond.

De mens is gewoon een van de vele roofdiersoorten op aarde, maar onze drang om veel en vooral fitte, volwassen dieren te doden, is uniek en rampzalig voor andere voedselketens.

De mens is verantwoordelijk voor de verspreiding van meer dan 13.000 plantensoorten wereldwijd.

Endemische soorten op de Kinabalu-berg in Borneo zijn relatief jong – 6 miljoen jaar – en bovendien erg gevoelig voor de klimaatopwarming.

Wetenschappers onderzoeken oudste sporen van voortplanting bij meercellige organismen.

Wormen spelen een cruciale rol in de bodemcyclus, doordat ze plantenafval verwerken. Giftige stoffen van planten deren hen niet, dankzij speciale stoffen in hun darmen, zo blijkt.

Bijen geven hun nageslacht een natuurlijke bescherming tegen ziekteverwekkers mee. Amerikaanse onderzoekers hebben ontrafeld hoe ze dat precies doen.

IJsberen zijn fysiek niet opgewassen tegen het inkrimpende zomerijs op de Noordpool. Met die conclusie weerleggen Amerikaanse biologen eerdere studies.

De klimaatverandering kan er in de toekomst voor zorgen dat muggen die gele koorts, dengue en chikungunya veroorzaken, nieuwe regio’s veroveren.

DNA-analyses van olifantendrollen en ivoor kunnen helpen in de strijd tegen stropers.

Niet enkel de stroming van het water bepaalt waar op de oceaan drijvende zaden en vruchten terechtkomen. Ook de wind speelt een rol.

Vergeleken met de jaren 1980 zwemt er minder vis in de Waddenzee, al zijn er grote verschillen tussen soorten onderling. Een link wordt gelegd met verlies aan goed leefgebied.

Voor het eerst sinds lange tijd is malaria weer opgedoken in Europa, meer bepaald in Griekenland. Moeten we bang zijn voor een ongewenste vakantieherinnering, en komt de ziekte ook onze kant uit? En waarom roeien we die rotmuggen niet gewoon uit?

Grutto’s passen zich in Nederland aan extreem weer aan.

Wat geldt voor de huizenmarkt, gaat ook op in het Amazonewoud. Welke chemische stoffen planten produceren, is sterk afhankelijk van hun groeiplaats.

De darmbacteriën van de reuzenpanda kunnen bamboe niet goed verteren.

De lichaamstemperatuur van de koningsvis (Lampris guttatus) is constant hoger dan die van het water waarin hij zwemt.