Artikels in "Natuur"

Trekvogels verlaten hun broedgebied ruim 24 uur voor een tornado toeslaat.

De diversiteit aan vogels is in de 10 à 15 miljoen jaar na het uitsterven van de meeste dinosauriërs 66 miljoen jaar geleden spectaculair toegenomen. Dat is één van de conclusies van een grootschalig genoomonderzoek bij vogels.

Er drijven naar schatting 5,25 biljoen plasticdeeltjes in de oceanen.

Wetenschappers ontrafelen hoe de sidderaal zijn prooi vindt en vangt.

Chinese onderzoekers hebben achterhaald dat een mutatie van cucurbitacine-moleculen zorgde voor de swicht van bitter naar zoet.

Dieren verdedigen zich met de hulp van bacteriegenen tegen ziekteverwekkers.

ANP

De achteruitgang van bepaalde bijensoorten hangt rechtstreeks samen met de achteruitgang van de bloemen waar ze hun voedsel vandaan halen.

Fossielen van een 54,5 miljoen jaar oude voorouder van paarden, neushoorns en tapirs suggereren dat de onevenhoevigen in India ontstonden, toen het nog een eiland was en langzaam richting het huidige Azië dreef.

Geurstoffen spelen een cruciale rol in de communicatie tussen sociale insecten. Annette Van Oystaeyen onderzoekt welke stoffen belangrijk zijn, en wat ze precies doen.

Om hun kroost tegen jaloerse mannetjes te beschermen, paren sommige vrouwtjes met verschillende partners. Niet de mannetjes strijden in dat scenario om het vaderschap, maar hun zaadcellen. Dat heeft bijzondere gevolgen.

Uit Australisch onderzoek blijkt dat we door bomen te verwijderen uit moerassige gebieden, mogelijk nieuwe moerassen creëren. Dat kan gunstig zijn voor de globale watervoorraad.

Geen dierengroep zo groot als die van de insecten: miljoenen soorten kruipen, vliegen, zwemmen en kriebelen over deze planeet.

De Vlaamse Regering gaat in november het strandvissen met warrelnetten verbieden. Experts hielden in 2010 in Eos al een pleidooi voor alternatieve vistechnieken, een betere regeling van de visserijdruk en beschermde gebieden.

Een baarsachtige vervoegt als eerste vis het lijstje met dieren die speelgedrag vertonen.

Trekvogels worden nogal eens verfoeid als het om vogelgriep gaat. Nochtans brengen ze het virus waarschijnlijk niet bij ons binnen, maar lopen de vogels, in ieder geval de wilde eenden, het hier juist op.

Of een monarchvlinder migreert dan wel het hele jaar door op dezelfde plaats blijft, is genetisch bepaald. Ook de veelkleurige pigmentatie zit in de genen.

In de Middellandse Zee hebben zich bijna duizend exotische soorten vissen, kreeftachtigen en algen gevestigd.

Scheepvaart is bepalend voor de biodiversiteit op eilanden.

Afwisselingen in de chemische samenstelling van grondwater waarschuwen mogelijk voor een komende aardbeving.

Bij het opgraven van fosfaat voor kunstmest in de streek Doushanto in Zuid-China hebben archeologen fossielen gevonden van vermoedelijk de allereerste dieren.

Het meest complete naslagwerk over het oceaanleven rond Antarctica werd deze week voorgesteld op een congres over de Zuidpool. Bij de vele onderzoekers die eraan meeschreven zitten ook verschillende Belgen.

Herdershonden gebruiken slechts twee simpele regels om grote kuddes schappen bij elkaar te drijven: ze brengen de kudde bij elkaar als die te ver uit elkaar gaat en drijven de kudde vooruit als ze compact is.

De kolibrie is de enige vogelsoort die zoete smaken kan herkennen.

Genoomonderzoek brengt de geschiedenis van de honingbij in beeld.