Artikels in "Natuur"

Kauwen die veel jongen grootbrengen verouderen drie keer sneller dan kauwen met kleine broedsels.

Vliegen zijn zo wendbaar dankzij een razendsnel ontsnappingsmanoeuvre.

De elektrochemische batterij wordt gezien als een sterk staaltje van menselijk vernuft. Maar lange draadvormige bacteriën in de zeebodem hebben dit kunstje al miljoenen jaren onder de knie, blijkt nu.

Onderzoekers hebben ontdekt dat de tijgerpython een ingebouwd gps-systeem heeft. Enkele maanden nadat de slangen uit hun habitat waren weggehaald, kropen ze weer rond in hun vertrouwde voedselrijke omgeving.

Een koekoeksjong in je nest is niet altijd slecht nieuws voor broedende kraaien. De jonge nestparasieten pikken dan wel het voedsel van hun kroost in, maar beschermen tegelijk het nest tegen roofdieren.

Overbevissing treft niet alleen de visbestanden. Ook zeeschildpadden, allerhande zeezoogdieren en zeevogels belanden in groten getale aan een vishaak of in een visnet. Een grootschalige studie legt voor het eerst de vinger op de wonde.

Britse onderzoekers hebben mos uit een 1.500 jaar oude ijslaag weer tot leven gewekt, waarna het gewoon verder groeide. Het bewijst dat mos lange ijstijden kan overleven.

Een recent ontdekte, verre voorouder van de dolfijn beschikte al over het vermogen om zichzelf en prooien op basis van echo’s te lokaliseren. Het fossiel bewijst daarmee dat echolocatie veel ouder is dan gedacht.

De eerste dieren gaven de oceaan zuurstof, en niet andersom.

In de dierenwereld schreeuwt een felle huidskleur: eet me niet op, ik ben giftig! Ook sommige niet-giftige dieren maken er gebruik van door hun giftige tegenhangers te imiteren. Maar op de evolutionaire weg ernaartoe gaat het soms mis, blijkt uit een studie.

Nederlandse wetenschappers hebben in de atmosfeer vier nieuwe gassen ontdekt die de ozonlaag aantasten.

De handel in bedreigde soorten wordt al veertig jaar gereguleerd door de organisatie CITES. Maar die botst op limieten.

Onderzoekers hebben met zendertjes het migratiepatroon van babyschildpadden blootgelegd. Het was tot nu toe onduidelijk waar ze precies uithingen.

De plant berberis kan zijn eigen zaadje afstoten om de strijd met een parasiet te winnen. Een vorm van complex gedrag, zeggen Duitse wetenschappers.

In de diepe ijslagen van Siberië hebben onderzoekers een 30.000 jaar oud virus aangetroffen. Het blijkt nog actief.

Een zirkoonedelsteen uit Australië is 4,4 miljard jaar oud. Dat zou betekenen dat de aarde veel vroeger dan gedacht koel en leefbaar was.

In Cardigan Bay in Wales hebben de hevige stormen van de voorbije weken een groot deel van een 4.500 jaar oud woud blootgelegd. Onderzoekers konden dennen, elzen, eiken en berken identificeren.

Uit labtests blijkt dat hommelbijen hoger dan de Mount Everest kunnen vliegen. De lage luchtdichtheid compenseren ze door de hoek van hun vleugelslagen te vergroten.

Moderne sponzen spreken dogma tegen dat het eerste complexe leven pas kon ontstaan na grote zuurstoftoename in de atmosfeer.

Een team geofysici heeft achterhaald waarom rivierkiezels klein en rond zijn. Hun bevinding kan ons misschien iets bijleren over de oude rivieren op Mars.

Een Amerikaanse insectenkenner heeft een nieuwe keversoort beschreven en prompt vernoemd naar de ontdekker: Charles Darwin.

In Argentinië sterven steeds meer babypinguïns door extreme hitte en regenval.

Paleontologen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen hebben In Frankrijk resten gevonden van moderne zoogdieren van minstens 56 miljoen jaar oud.

Dankzij de twaalf fotoreceptoren in zijn ogen (de mens heeft er twee) kan de bidsprinkhaankreeft razendsnel en zonder nadenken kleuren herkennen.