Artikels in "Natuur"

Geurstoffen spelen een cruciale rol in de communicatie tussen sociale insecten. Annette Van Oystaeyen onderzoekt welke stoffen belangrijk zijn, en wat ze precies doen.

Om hun kroost tegen jaloerse mannetjes te beschermen, paren sommige vrouwtjes met verschillende partners. Niet de mannetjes strijden in dat scenario om het vaderschap, maar hun zaadcellen. Dat heeft bijzondere gevolgen.

Uit Australisch onderzoek blijkt dat we door bomen te verwijderen uit moerassige gebieden, mogelijk nieuwe moerassen creëren. Dat kan gunstig zijn voor de globale watervoorraad.

Geen dierengroep zo groot als die van de insecten: miljoenen soorten kruipen, vliegen, zwemmen en kriebelen over deze planeet.

De Vlaamse Regering gaat in november het strandvissen met warrelnetten verbieden. Experts hielden in 2010 in Eos al een pleidooi voor alternatieve vistechnieken, een betere regeling van de visserijdruk en beschermde gebieden.

Een baarsachtige vervoegt als eerste vis het lijstje met dieren die speelgedrag vertonen.

Trekvogels worden nogal eens verfoeid als het om vogelgriep gaat. Nochtans brengen ze het virus waarschijnlijk niet bij ons binnen, maar lopen de vogels, in ieder geval de wilde eenden, het hier juist op.

Of een monarchvlinder migreert dan wel het hele jaar door op dezelfde plaats blijft, is genetisch bepaald. Ook de veelkleurige pigmentatie zit in de genen.

In de Middellandse Zee hebben zich bijna duizend exotische soorten vissen, kreeftachtigen en algen gevestigd.

Scheepvaart is bepalend voor de biodiversiteit op eilanden.

Afwisselingen in de chemische samenstelling van grondwater waarschuwen mogelijk voor een komende aardbeving.

Bij het opgraven van fosfaat voor kunstmest in de streek Doushanto in Zuid-China hebben archeologen fossielen gevonden van vermoedelijk de allereerste dieren.

Het meest complete naslagwerk over het oceaanleven rond Antarctica werd deze week voorgesteld op een congres over de Zuidpool. Bij de vele onderzoekers die eraan meeschreven zitten ook verschillende Belgen.

Herdershonden gebruiken slechts twee simpele regels om grote kuddes schappen bij elkaar te drijven: ze brengen de kudde bij elkaar als die te ver uit elkaar gaat en drijven de kudde vooruit als ze compact is.

De kolibrie is de enige vogelsoort die zoete smaken kan herkennen.

Genoomonderzoek brengt de geschiedenis van de honingbij in beeld.

Een jonge vis krijgt de keuze tussen een waterstroom afkomstig uit een gezond of een aangetast koraalrif.

Het zijn vaak buitenlandse rassen die in Vlaamse natuurgebieden het gras kort houden. Streekeigen grazers lijken nochtans even geschikt, maar een gebrek aan kennis bij de beheerders houdt ze uit de natuur.

Een nieuwe wiskundige analyse van onder andere dierlijk gezang, gehuil of gebalk suggereert dat dierengeluiden meer taalachtige eigenschappen hebben dan wordt aangenomen.

De Belgica antarctica, het enige inheemse insect van Antarctica, heeft het kortst gekende genoom.

De hoeveelheid kwik in de bovenlaag van de oceanen is sinds het begin van de industriële revolutie meer dan verdubbeld.

Een lap grond in een tropisch regenwoud wordt in handen van de lokale bevolking beter behandeld dan door een centrale overheid.

Bijenonderzoekers hebben ontdekt dat de fructosesiroop waarmee sommige imkers hun kolonies voeden de normale groei van de bestuivers saboteert, waardoor ze kwetsbaarder zijn voor ziektes.

Amerikaanse onderzoekers hebben diep in het water voor de Californische kust een octopus gemonitord, en noteerden zo de langst gekende broedperiode.