Artikels in "Natuur"

Zo’n 485 tot 420 miljoen jaar geleden stierf ongeveer 85 procent van de ongewervelde zeedieren uit. In misvormd fossiel plankton vonden onderzoekers hoge concentraties zware metalen.

Dan liepen er ook hier olifanten en neushoorns rond.

De mens is gewoon een van de vele roofdiersoorten op aarde, maar onze drang om veel en vooral fitte, volwassen dieren te doden, is uniek en rampzalig voor andere voedselketens.

De mens is verantwoordelijk voor de verspreiding van meer dan 13.000 plantensoorten wereldwijd.

Endemische soorten op de Kinabalu-berg in Borneo zijn relatief jong – 6 miljoen jaar – en bovendien erg gevoelig voor de klimaatopwarming.

Wetenschappers onderzoeken oudste sporen van voortplanting bij meercellige organismen.

Wormen spelen een cruciale rol in de bodemcyclus, doordat ze plantenafval verwerken. Giftige stoffen van planten deren hen niet, dankzij speciale stoffen in hun darmen, zo blijkt.

Bijen geven hun nageslacht een natuurlijke bescherming tegen ziekteverwekkers mee. Amerikaanse onderzoekers hebben ontrafeld hoe ze dat precies doen.

IJsberen zijn fysiek niet opgewassen tegen het inkrimpende zomerijs op de Noordpool. Met die conclusie weerleggen Amerikaanse biologen eerdere studies.

De klimaatverandering kan er in de toekomst voor zorgen dat muggen die gele koorts, dengue en chikungunya veroorzaken, nieuwe regio’s veroveren.

DNA-analyses van olifantendrollen en ivoor kunnen helpen in de strijd tegen stropers.

Niet enkel de stroming van het water bepaalt waar op de oceaan drijvende zaden en vruchten terechtkomen. Ook de wind speelt een rol.

Vergeleken met de jaren 1980 zwemt er minder vis in de Waddenzee, al zijn er grote verschillen tussen soorten onderling. Een link wordt gelegd met verlies aan goed leefgebied.

Voor het eerst sinds lange tijd is malaria weer opgedoken in Europa, meer bepaald in Griekenland. Moeten we bang zijn voor een ongewenste vakantieherinnering, en komt de ziekte ook onze kant uit? En waarom roeien we die rotmuggen niet gewoon uit?

Grutto’s passen zich in Nederland aan extreem weer aan.

Wat geldt voor de huizenmarkt, gaat ook op in het Amazonewoud. Welke chemische stoffen planten produceren, is sterk afhankelijk van hun groeiplaats.

De darmbacteriën van de reuzenpanda kunnen bamboe niet goed verteren.

De lichaamstemperatuur van de koningsvis (Lampris guttatus) is constant hoger dan die van het water waarin hij zwemt.

Vinvissen eten plankton door enorme hoeveelheden water in hun mond te nemen. Daarvoor hebben ze bijzondere, elastische zenuwen, zo blijkt nu.

Onze planeet warmt op, en het valt te verwachten dat heel wat dieren en planten dat niet zo prettig zullen vinden. Dat geldt zeker voor organismen die niet zomaar kunnen verhuizen naar waar het frisser is.

Gevoelszenuwen in de vleugels helpen de vleermuis in zijn luchtacrobatie.

Minder dan 200 soorten zijn verantwoordelijk voor de helft van de koolstofopslag in het regenwoud.

Wetenschappers vermoeden dat er tot 8,5 miljoen hectare extra rubberplantages nodig zullen zijn.

De Bouviers rode franjeaap (Piliocolobus bouvieri) is weer onder de levenden. Vlaams bioloog Lieven Devreese is erin geslaagd om twee apen op beeld vast te leggen.