Artikels in "Natuur en Milieu"

Cycloon Joaquin teisterde de VS en de Caraïben, en lijkt nu op weg naar Europa.

Na de kernramp in Tjsernobyl in 1986 werd een gebied van meer dan 4.000 km2 onbewoonbaar verklaard. Daar heeft de natuur van geprofiteerd, melden Britse wetenschappers.

De impact van de asteroïde die zo’n 66 miljoen jaar geleden het einde van de dinosauriërs inluidde, veroorzaakte verhoogde vulkanische activiteit.

De haven, de ring en drukke straten in de Gentse binnenstad zijn zwaarder vervuild met metalen dan groene zones zoals de Blaarmeersen of zelfs bepaalde stadstuinen. Dat blijkt uit een analyse van de klimopbladeren.

Hoe goed hebt u het wetenschapsnieuws de voorbije zeven dagen gevolgd? Test uw kennis met de korte wekelijkse Eos Actuaquiz!

Sommige bijensoorten hebben een lange tong om nectar uit diepe bloemen te halen. Maar klimaatverandering doet die ‘langtongen’ in aantal afnemen.

Voor de allereerste keer is er zaad opgevraagd uit de gigantische "back-up" voor landbouwgewassen in Spitsbergen.

We hebben de indruk dat het altijd veel regent in de herfst. Maar klopt dat wel?

In het genoom van verschillende vlindersoorten, waaronder de bekende monarchvlinder, komen genen van parasitaire wespen voor.

Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse poolwetenschapper Willem van der Bilt. Hij schrijft erover op onze website.

Voorraad fossiele brandstoffen volstaat om Antarctica vrijwel volledig te doen smelten.

Het microscopische zeeleven heeft een impact op hoe lang wolken blijven bestaan en hoeveel neerslag eruit valt.

Hoe komt het dat we tropische cyclonen vooral in de herfst over de oceanen zien scheuren? Hoe ontstaan ze precies?

Hoe meer regenwormen in de grond, des te vruchtbaarder de bodem. De manier waarop je je moestuin bewerkt, heeft een groot effect op de samenstelling van regenwormpopulaties.

Sommige diersoorten zullen zelfs eerder uitsterven. Zo luidt de onverwachte uitkomst van een onderzoek van Alterra Wageningen UR.

Dankzij satellietbeelden zijn we getuige van een unieke situatie in de Stille Oceaan: niet minder dan drie tropische cyclonen razen tegelijkertijd van oost naar west.

Een andere omgeving drijft organismen tot andere karakteristieke kenmerken. Deze evolutie uit zich na generaties genetisch.

Zo’n 485 tot 420 miljoen jaar geleden stierf ongeveer 85 procent van de ongewervelde zeedieren uit. In misvormd fossiel plankton vonden onderzoekers hoge concentraties zware metalen.

Dan liepen er ook hier olifanten en neushoorns rond.

De mens is gewoon een van de vele roofdiersoorten op aarde, maar onze drang om veel en vooral fitte, volwassen dieren te doden, is uniek en rampzalig voor andere voedselketens.

De mens is verantwoordelijk voor de verspreiding van meer dan 13.000 plantensoorten wereldwijd.

In oktober racet het Leuvense Punch Powertrain Solar team van Darwin naar Adelaide. Onze weerman Tom Elegeert (KMI) zal de studenten bijstaan met specifieke en gedetailleerde weerberichten.

Endemische soorten op de Kinabalu-berg in Borneo zijn relatief jong – 6 miljoen jaar – en bovendien erg gevoelig voor de klimaatopwarming.

Lijden onverdoofd geslachte dieren meer of minder?