Artikels in "Natuur en Milieu"

Een te grote blootstelling aan UV-licht is niet alleen voor mensen gevaarlijk. En ja, ook planten en algen weren zich daartegen. Met dat verschil dat ze van nature beschermd zijn.

In slechts een paar maanden tijd ontstonden uit één virus twee nieuwe soorten.

Waarom zijn pauwenstaarten, geweien of extreem onhandige hoorns tijdens de evolutie niet weggeselecteerd?

De vernuftige trucjes van winterslapers bieden praktische toepassingen voor de mens.

Via de Eos-prijs bekroont Eos, in samenwerking met Scriptie vzw, jaarlijks de beste scriptie in de harde wetenschappen. Bepaal mee de winnaar en stem voor jouw favoriet.

Water zou wel eens een belangrijke rol kunnen spelen onder de aardkorst.

Iets waar het internationaal klimaatpanel geen rekening mee houdt.

Vee is verantwoordelijk voor 14,5 procent van de broeikasgasuitstoot door menselijk toedoen. 

Robert Visscher

In Als de dijken breken zet het zeewater een groot deel van Nederland en Vlaanderen blank. Wij keken met twee wetenschappers naar deze tv-serie.

Het noordpoolgebied kreunt momenteel onder ongewoon hoge temperaturen. Wat is er aan de hand?

Courgetteplanten met toegevoegde bacteriën kunnen dienen om meer giftig DDE uit onze gronden te zuiveren.

Tijdens Bodemdierendagen trok Nederland de achtertuin in, op zoek naar kriebelend bodemleven.

ANP

Wanneer is sprake van vogelgriep of vogelpest en hoe verspreidt het virus zich?

Zeevogels laten zich bedriegen door hun neus als ze stukjes plastic eten.

Volgens Britse biologen halen de impactberekeningen die in vele landen – ook bij ons – voorafgaande aan de bouw van windparken worden uitgevoerd, weinig uit.

Elke ton uitgestoten CO2 doet drie vierkante meter zee-ijs smelten.

Waterzuiveringsinstallaties stoten flink wat broeikasgassen uit, maar daarvan worden nu enkel methaan en stikstofoxide in rekening gebracht.

De temperatuur stijgt beter niet meer dan anderhalve graad.

Niet alle schimmels maken planten ziek. Maar hoe weet die plant dat een indringer geen kwade bedoelingen heeft?

Gierzwaluwen zijn echte uithoudingskampioenen: sommige exemplaren blijven tien maanden aan een stuk in de lucht.

Een beetje bioloog banjert niet langer uren door berg en dal op zoek naar dieren en planten. Rondslingerend DNA vertelt hem wat hij wil weten.

Welke Amerikaanse presidentskandidaat heeft de meest onderbouwde antwoorden op wetenschappelijke vraagstukken? 

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) en de Jonge Academie reiken jaarlijks onderscheidingen uit aan wetenschappers met uitzonderlijke verdiensten op het vlak van wetenschapscommunicatie. Wie van deze wetenschappers slaagt er volgens u het best in om zijn of haar onderzoek en kennis naar het brede publiek te vertalen?

In een drukke, smalle straat in de stad zit dubbel zoveel stikstofoxide in de lucht als in een verkeersvrije straat, ook al liggen beide vlak bij elkaar. Dat blijkt uit 2.000 metingen overal in Antwerpen.