Artikels in "Natuur en Milieu"

Om weer helemaal mee te zijn met het recente wetenschapsnieuws lijsten we voor u de meest gelezen websitestukken van deze zomer op.

Het meest complete naslagwerk over het oceaanleven rond Antarctica werd deze week voorgesteld op een congres over de Zuidpool. Bij de vele onderzoekers die eraan meeschreven zitten ook verschillende Belgen.

Herdershonden gebruiken slechts twee simpele regels om grote kuddes schappen bij elkaar te drijven: ze brengen de kudde bij elkaar als die te ver uit elkaar gaat en drijven de kudde vooruit als ze compact is.

De kolibrie is de enige vogelsoort die zoete smaken kan herkennen.

Genoomonderzoek brengt de geschiedenis van de honingbij in beeld.

Warmteopslag diep in de Atlantische Oceaan zorgt voor een pauze in klimaatverandering.

Een jonge vis krijgt de keuze tussen een waterstroom afkomstig uit een gezond of een aangetast koraalrif.

Kennislink

Iedereen weet: een steen leeft niet en een insect wel. Maar kun je uitleggen waarom dat zo is? Wetenschappers uit verschillende disciplines worstelen al tientallen jaren om een definitie te vinden voor leven.

Het zijn vaak buitenlandse rassen die in Vlaamse natuurgebieden het gras kort houden. Streekeigen grazers lijken nochtans even geschikt, maar een gebrek aan kennis bij de beheerders houdt ze uit de natuur.

Een nieuwe wiskundige analyse van onder andere dierlijk gezang, gehuil of gebalk suggereert dat dierengeluiden meer taalachtige eigenschappen hebben dan wordt aangenomen.

De Belgica antarctica, het enige inheemse insect van Antarctica, heeft het kortst gekende genoom.

Bacteriën kunnen helpen om olie van binnenuit af te breken.

De hoeveelheid kwik in de bovenlaag van de oceanen is sinds het begin van de industriële revolutie meer dan verdubbeld.

Een lap grond in een tropisch regenwoud wordt in handen van de lokale bevolking beter behandeld dan door een centrale overheid.

Bijenonderzoekers hebben ontdekt dat de fructosesiroop waarmee sommige imkers hun kolonies voeden de normale groei van de bestuivers saboteert, waardoor ze kwetsbaarder zijn voor ziektes.

Amerikaanse onderzoekers hebben diep in het water voor de Californische kust een octopus gemonitord, en noteerden zo de langst gekende broedperiode.

Als een zwerm spreeuwen beslist om een bocht te maken, dan begint die beslissing bij een kleine groep vogels en verspreidt ze zich in een geleidelijke golfbeweging over de gehele zwerm.

De voorbije 500 jaar zijn 322 soorten gewervelde landdieren uitgestorven. Wetenschappers spreken over ‘ontdiering’ - een knipoog naar 'ontbossing'.

Als een andere hond de aandacht van zijn baasje krijgt, kan een hond jaloezie ervaren. Die emotie vraagt dus geen groot intellectueel vermogen, en is ook geen puur menselijke sociale constructie.

Het genoom van de Afrikaanse olifant telt vijf keer zoveel geurreceptorgenen als dat van de mens.

Alsof Michelangelo zelve er de hand in had – zo indrukwekkend zijn sommige van de natuurlijke bruggen die je her en der in dorre of rotsachtige gebieden tegenkomt. Hoe komen ze tot stand?

ANP

Sommige zeehonden zoeken specifiek naar windmolens op zee in de hoop daar voedsel te vinden.

Drie miljard extra monden kunnen worden gevoed zonder extra landbouwgrond in gebruik te nemen.

Waarom zijn gedomesticeerde dieren zo anders?