Artikels in "Natuur en Milieu"

Een baarsachtige vervoegt als eerste vis het lijstje met dieren die speelgedrag vertonen.

Trekvogels worden nogal eens verfoeid als het om vogelgriep gaat. Nochtans brengen ze het virus waarschijnlijk niet bij ons binnen, maar lopen de vogels, in ieder geval de wilde eenden, het hier juist op.

De diepere lagen van de oceaan zijn de voorbije tien jaar niet opgewarmd, terwijl de opwarming in de bovenste laag is onderschat.

De Belgische wetenschapper Olivier De Schutter onderzocht voor de Verenigde Naties zes jaar lang hoe we de honger de wereld uit kunnen helpen.

Vlaamse uitvaartondernemers vragen om een wettelijk kader voor biocrematie, waarbij het lichaam in vloeistof wordt opgelost. Die techniek zou ecologisch verantwoorder zijn dan de huidige methodes. Hoe gaat een en ander in zijn werk?

Of een monarchvlinder migreert dan wel het hele jaar door op dezelfde plaats blijft, is genetisch bepaald. Ook de veelkleurige pigmentatie zit in de genen.

In de Middellandse Zee hebben zich bijna duizend exotische soorten vissen, kreeftachtigen en algen gevestigd.

Alvorens wetenschappers de Indische Oceaan kunnen afzoeken naar de verdwenen Boeing 777 van Malaysia Airlines, moeten ze eerst een groot gebied van de oceaanbodem in kaart brengen. Op die manier ontdekten ze talloze voorheen onbekende onderzeese bergen.

Insecten blijken bij hogere temperaturen meer te eten en sneller te groeien.

Scheepvaart is bepalend voor de biodiversiteit op eilanden.

Afwisselingen in de chemische samenstelling van grondwater waarschuwen mogelijk voor een komende aardbeving.

Bij het opgraven van fosfaat voor kunstmest in de streek Doushanto in Zuid-China hebben archeologen fossielen gevonden van vermoedelijk de allereerste dieren.

De Sahara is vermoedelijk zeven miljoen jaar oud.

ANP

Onder de grond bij de Turkse miljoenenstad Istanboel bouwt de spanning zich op. Er liggen breuklijnen en die kunnen een zware aardbeving veroorzaken.

Amerikaanse biologen hebben het genoom van de gibbon ontrafeld. Zo ontdekten ze hoe hij zich heeft aangepast aan zijn habitat: de tropische wouden van Zuidoost-Azië.

Deze mug zit vastgehecht aan een parasiterende mijt, en dat al een kleine 50 miljoen jaar. Het is daarmee de oudste bekende fossiel van zo'n symbiosegedrag.

Keniaanse gieren achtervolgen arenden naar aas, laten de vogels de karkassen openbreken en pesten ze dan weg om alles zelf op te eten.

Actiever bodemleven brengt nog meer CO2 in de lucht.

Wetenschappers pleiten voor meer opbrengst, minder verspilling en minder vlees.

Scandinavische onderzoekers deden in een Zweedse grot een vreemde ontdekking: druipstenen die zijn gevormd door bacteriën.

De 'wandelende rotsen' van Death Valley glijdens 's winters mee op brokken ijs.

Om weer helemaal mee te zijn met het recente wetenschapsnieuws lijsten we voor u de meest gelezen websitestukken van deze zomer op.

Het meest complete naslagwerk over het oceaanleven rond Antarctica werd deze week voorgesteld op een congres over de Zuidpool. Bij de vele onderzoekers die eraan meeschreven zitten ook verschillende Belgen.

Herdershonden gebruiken slechts twee simpele regels om grote kuddes schappen bij elkaar te drijven: ze brengen de kudde bij elkaar als die te ver uit elkaar gaat en drijven de kudde vooruit als ze compact is.