Artikels in "Natuur en Milieu"

Astrobiologen vinden nieuwe ondersteuning voor de theorie dat het leven op aarde enkele miljarden jaren geleden is ontstaan op de oceaanbodem.

Nog maximaal 5 jaar en de eerste Nederlandse zeewierboerderij in de Noordzee is een feit.

Kauwen die veel jongen grootbrengen verouderen drie keer sneller dan kauwen met kleine broedsels.

Omdat er door de klimaatsverandering wellicht frequenter droogtes zullen zijn, groeit de interesse voor een grassoort die goed tegen droogte en hitte kan.

Vliegen zijn zo wendbaar dankzij een razendsnel ontsnappingsmanoeuvre.

U heeft het zich misschien ook ooit afgevraagd: waar doet een bijensteek het meeste pijn? Het antwoord luidt, misschien verrassend, op de neus.

Het nieuwe IPCC-klimaatrapport is afgelopen maandag voorgesteld. Wat leren we eruit voor de Lage Landen? We zullen een watergevecht moeten aangaan: hoe houden we zout water buiten en zoet water binnen?

De elektrochemische batterij wordt gezien als een sterk staaltje van menselijk vernuft. Maar lange draadvormige bacteriën in de zeebodem hebben dit kunstje al miljoenen jaren onder de knie, blijkt nu.

Onderzoekers hebben ontdekt dat de tijgerpython een ingebouwd gps-systeem heeft. Enkele maanden nadat de slangen uit hun habitat waren weggehaald, kropen ze weer rond in hun vertrouwde voedselrijke omgeving.

Een koekoeksjong in je nest is niet altijd slecht nieuws voor broedende kraaien. De jonge nestparasieten pikken dan wel het voedsel van hun kroost in, maar beschermen tegelijk het nest tegen roofdieren.

Overbevissing treft niet alleen de visbestanden. Ook zeeschildpadden, allerhande zeezoogdieren en zeevogels belanden in groten getale aan een vishaak of in een visnet. Een grootschalige studie legt voor het eerst de vinger op de wonde.

Britse onderzoekers hebben mos uit een 1.500 jaar oude ijslaag weer tot leven gewekt, waarna het gewoon verder groeide. Het bewijst dat mos lange ijstijden kan overleven.

Britse onderzoekers hebben een nieuwe manier gevonden om de processen die aan de basis lagen voor het leven op aarde te simuleren. Zo kunnen de wetenschappers beter inschatten of leven op een andere planeet mogelijk is.

Een recent ontdekte, verre voorouder van de dolfijn beschikte al over het vermogen om zichzelf en prooien op basis van echo’s te lokaliseren. Het fossiel bewijst daarmee dat echolocatie veel ouder is dan gedacht.

De eerste dieren gaven de oceaan zuurstof, en niet andersom.

In de dierenwereld schreeuwt een felle huidskleur: eet me niet op, ik ben giftig! Ook sommige niet-giftige dieren maken er gebruik van door hun giftige tegenhangers te imiteren. Maar op de evolutionaire weg ernaartoe gaat het soms mis, blijkt uit een studie.

Nederlandse wetenschappers hebben in de atmosfeer vier nieuwe gassen ontdekt die de ozonlaag aantasten.

De handel in bedreigde soorten wordt al veertig jaar gereguleerd door de organisatie CITES. Maar die botst op limieten.

Onderzoekers hebben met zendertjes het migratiepatroon van babyschildpadden blootgelegd. Het was tot nu toe onduidelijk waar ze precies uithingen.

De plant berberis kan zijn eigen zaadje afstoten om de strijd met een parasiet te winnen. Een vorm van complex gedrag, zeggen Duitse wetenschappers.

In de diepe ijslagen van Siberië hebben onderzoekers een 30.000 jaar oud virus aangetroffen. Het blijkt nog actief.

Een zirkoonedelsteen uit Australië is 4,4 miljard jaar oud. Dat zou betekenen dat de aarde veel vroeger dan gedacht koel en leefbaar was.

In Cardigan Bay in Wales hebben de hevige stormen van de voorbije weken een groot deel van een 4.500 jaar oud woud blootgelegd. Onderzoekers konden dennen, elzen, eiken en berken identificeren.

Uit labtests blijkt dat hommelbijen hoger dan de Mount Everest kunnen vliegen. De lage luchtdichtheid compenseren ze door de hoek van hun vleugelslagen te vergroten.