Artikels in "Natuur en Milieu"

De voorbije 500 jaar zijn 322 soorten gewervelde landdieren uitgestorven. Wetenschappers spreken over ‘ontdiering’ - een knipoog naar 'ontbossing'.

Als een andere hond de aandacht van zijn baasje krijgt, kan een hond jaloezie ervaren. Die emotie vraagt dus geen groot intellectueel vermogen, en is ook geen puur menselijke sociale constructie.

Het genoom van de Afrikaanse olifant telt vijf keer zoveel geurreceptorgenen als dat van de mens.

Alsof Michelangelo zelve er de hand in had – zo indrukwekkend zijn sommige van de natuurlijke bruggen die je her en der in dorre of rotsachtige gebieden tegenkomt. Hoe komen ze tot stand?

ANP

Sommige zeehonden zoeken specifiek naar windmolens op zee in de hoop daar voedsel te vinden.

Drie miljard extra monden kunnen worden gevoed zonder extra landbouwgrond in gebruik te nemen.

Waarom zijn gedomesticeerde dieren zo anders?

Met behulp van een GPS-rugzakje voor vogels, een app en honderden enthousiaste amateurs hopen Nederlandse ecologen meer inzicht te krijgen in het gedrag van vogels.

Dieter De Cleene

Bijen, vlinders, vissen, amfibieën en insectenetende vogels, ze lijden allen onder het gebruik van neonicotinoïden, een klasse van populaire pesticiden.

Het lexicon van de chimpansee bestaat uit 66 gebaren, die samen 19 specifieke boodschappen kunnen vormen.

ANP

De vondst van de overblijfselen van een Archaeopteryx zorgt voor een nieuwe kijk op de oervogel, zoals het dier wordt genoemd.

Vissen weten na 12 dagen nog altijd waar ze voedsel kunnen vinden.

Brits DNA-onderzoek heeft treurig nieuws opgeleverd voor de liefhebbers van legendarische behaarde wezens, zoals de verschrikkelijke sneeuwman, de yeti, almas of Bigfoot.

Een afluisterapparaat dat hoog in een boomtop wordt bevestigd, registreert het geluid van kettingzagen of geweerschoten, en stuurt vervolgens een alarmerend sms’je naar natuurbeheerders.

De Belgische natuurverenigingen Natuurpunt en Natagora zijn door de federale regering officieel erkend als wetenschappelijke onderzoeksinstellingen.

Ook regenwormen en vogels lijden onder het gebruik van neonicotinoïden in de landbouw.

Slechts enkele genen zijn verantwoordelijk voor het zichtbare onderscheid tussen twee kraaiensoorten.

Spinnen beperken zich niet tot het eten van insecten. Ook vis staat bij sommige soorten regelmatig op het menu.

Wetenschappers hebben het genoom ontrafeld van de Eucalyptus grandis, een van de meest voorkomende eucalyptussoorten. Ze ontdekten hoe de boom zo snel groeit, en hoe hij aan zijn heilzame karakter komt.

Sinds 2004 daalt de ontbossing van het Amazonewoud spectaculair, en dat gaat niet ten koste van de voedselproductie. De vrees leeft dat de trend slechts tijdelijk is.

De expeditieleden ontdekten een waaier aan nieuwe diersoorten: een libellensoort, twee soorten juweelkevers, een mosselkreeftje, en waarschijnlijk ook een nieuwe salamander en kikker.

De snelheid waarmee dieren uitsterven, ligt vandaag duizend keer hoger dan zonder menselijke aanwezigheid het geval zou zijn.

In hun zoektocht naar het mooiste uiterlijk zadelen hondenfokkers hun dieren soms op met ernstige fysieke gebreken. Een DNA-bank moet ziekgefokte rashonden redden.

Amerikaanse onderzoekers beweren dat het overijverige verzamelwerk van biologen mee verantwoordelijk is voor het verdwijnen van bedreigde soorten. ‘Onzin’, antwoorden conservators. ‘Collecties zijn net van onschatbare waarde om dieren van de ondergang te redden.’