Artikels in "Natuur en Milieu"

Bacteriën kunnen helpen om olie van binnenuit af te breken.

De hoeveelheid kwik in de bovenlaag van de oceanen is sinds het begin van de industriële revolutie meer dan verdubbeld.

Een lap grond in een tropisch regenwoud wordt in handen van de lokale bevolking beter behandeld dan door een centrale overheid.

Bijenonderzoekers hebben ontdekt dat de fructosesiroop waarmee sommige imkers hun kolonies voeden de normale groei van de bestuivers saboteert, waardoor ze kwetsbaarder zijn voor ziektes.

Amerikaanse onderzoekers hebben diep in het water voor de Californische kust een octopus gemonitord, en noteerden zo de langst gekende broedperiode.

Als een zwerm spreeuwen beslist om een bocht te maken, dan begint die beslissing bij een kleine groep vogels en verspreidt ze zich in een geleidelijke golfbeweging over de gehele zwerm.

De voorbije 500 jaar zijn 322 soorten gewervelde landdieren uitgestorven. Wetenschappers spreken over ‘ontdiering’ - een knipoog naar 'ontbossing'.

Als een andere hond de aandacht van zijn baasje krijgt, kan een hond jaloezie ervaren. Die emotie vraagt dus geen groot intellectueel vermogen, en is ook geen puur menselijke sociale constructie.

Het genoom van de Afrikaanse olifant telt vijf keer zoveel geurreceptorgenen als dat van de mens.

Alsof Michelangelo zelve er de hand in had – zo indrukwekkend zijn sommige van de natuurlijke bruggen die je her en der in dorre of rotsachtige gebieden tegenkomt. Hoe komen ze tot stand?

ANP

Sommige zeehonden zoeken specifiek naar windmolens op zee in de hoop daar voedsel te vinden.

Drie miljard extra monden kunnen worden gevoed zonder extra landbouwgrond in gebruik te nemen.

Waarom zijn gedomesticeerde dieren zo anders?

Met behulp van een GPS-rugzakje voor vogels, een app en honderden enthousiaste amateurs hopen Nederlandse ecologen meer inzicht te krijgen in het gedrag van vogels.

Dieter De Cleene

Bijen, vlinders, vissen, amfibieën en insectenetende vogels, ze lijden allen onder het gebruik van neonicotinoïden, een klasse van populaire pesticiden.

Het lexicon van de chimpansee bestaat uit 66 gebaren, die samen 19 specifieke boodschappen kunnen vormen.

ANP

De vondst van de overblijfselen van een Archaeopteryx zorgt voor een nieuwe kijk op de oervogel, zoals het dier wordt genoemd.

Vissen weten na 12 dagen nog altijd waar ze voedsel kunnen vinden.

Brits DNA-onderzoek heeft treurig nieuws opgeleverd voor de liefhebbers van legendarische behaarde wezens, zoals de verschrikkelijke sneeuwman, de yeti, almas of Bigfoot.

Een afluisterapparaat dat hoog in een boomtop wordt bevestigd, registreert het geluid van kettingzagen of geweerschoten, en stuurt vervolgens een alarmerend sms’je naar natuurbeheerders.

De Belgische natuurverenigingen Natuurpunt en Natagora zijn door de federale regering officieel erkend als wetenschappelijke onderzoeksinstellingen.

Ook regenwormen en vogels lijden onder het gebruik van neonicotinoïden in de landbouw.

Slechts enkele genen zijn verantwoordelijk voor het zichtbare onderscheid tussen twee kraaiensoorten.

Spinnen beperken zich niet tot het eten van insecten. Ook vis staat bij sommige soorten regelmatig op het menu.