Artikels in "Onderzoek"

MRI, PET, SPECT. Met medische scanners worden levens gered. Achter die krachtige toestellen zit even krachtige en complexe wiskunde. Harrison Barrett leverde sinds begin jaren zeventig het fundamentele denkwerk voor de radiologie.

Mannen met korte telomeren – wat wijst op verouderde cellen – kunnen minder goed om met stress en raken snel geagiteerd.

Eind jaren ’90 kreeg het klinisch onderzoek naar gentherapie rake klappen. Vandaag lijkt de techniek klaar voor het ziekenhuis. Uit Scientific American.

Een minuscule hoeveelheid van een waterhoudend mineraal bewijst dat er zich 500 kilometer onder onze voeten een enorme massa water bevindt.

Een nieuw computermodel zou de evolutie van het griepvirus kunnen voorspellen. 45 jaar aan verzamelde gegevens helpen daarbij. Een belangrijke ontdekking, die wellicht voor betere griepvaccins kan zorgen.

Twee grote uitgeversbedrijven moeten meer dan 120 papers terugtrekken die door een computerprogramma werden gegenereerd en vol nonsens staan. Dat meldt Nature.

ANP

Een oud-medewerker van de Universiteit Utrecht heeft zich schuldig gemaakt aan wetenschapsfraude. Hij heeft gegevens gefabriceerd en die gepresenteerd als werkelijke onderzoeksbevindingen.

Een team geofysici heeft achterhaald waarom rivierkiezels klein en rond zijn. Hun bevinding kan ons misschien iets bijleren over de oude rivieren op Mars.

Alle Olympische curlingstenen zijn gemaakt uit graniet afkomstig van één petieterig Schots eilandje.

Voor het eerst dateerden fysici een schilderij aan de hand van de ‘bomb peak’-curve: een koolstofpiek rond 1960, veroorzaakt door massaal veel kernproeven.

Waar en wanneer hond en mens voor het eerst samenwerkten blijft tot op vandaag onduidelijk. Een duik in de geschiedenis leert ons dat de ijstijd misschien verantwoordelijk is voor die verwarring.

Chinese wetenschappers hebben voor het eerst apen genetisch gemodificeerd aan de hand van een veelbelovende methode, die toelaat om kleine stukjes DNA te knippen en te plakken.

Als we iemand horen spreken, filteren onze hersenen daar automatisch en vliegensvlug de kleinste klankverschillen uit.

Nanodeeltjes worden steeds vaker gebruikt in consumentenartikelen maar onderzoek naar hun toxiciteit zit nog in de kinderschoenen. Dat betekent niet dat we ze moeten afzweren.

Het Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC) laat nog twee wetenschappelijke publicaties terugtrekken van Belgisch reumatoloog A.S. wegens fraude.

Een experimentele behandeling tegen hiv werpt alvast haar vruchten af in het lab.

Commissie universiteit oordeelt dat W.B. wel degelijk wetenschapsfraude pleegde. Ook tweede artikel dat gebruik maakte van gemanipuleerde dataset intussen teruggetrokken.

De ‘nieuwe biologie’ maakt alweer 20 jaar de dienst uit in de genetica en de hersenwetenschap. Maar heeft zij haar beloften waargemaakt? En wie heeft er baat bij miljarden opslokkende ondernemingen als het Human Genome Project? Hilary en Steven Rose schreven er een boek over.

In België en Nederland gaan voor- en tegenstanders van schaliegas al in de clinch om, ocharme, één proefboring – die er eigenlijk geen is.

Terwijl het debat over de hoge publicatiedruk bij wetenschappers losbarstte, kreeg de ‘trage’ theoreticus François Englert de Nobelprijs Natuurkunde.

De Britse oorlogsheld en computerpionier Alan Turing heeft alsnog postuum eerherstel gekregen. In 1952 werd hij veroordeeld tot chemische castratie voor zijn homoseksualiteit.

Het resultaat van de Lotto-trekking wordt bepaald door zeven genummerde balletjes, die telkens volgens dezelfde procedure in draaiende trommels vallen. Maar een wiskundige berekening levert resultaten op die twijfel doen zaaien. Is het Lotto-mechanisme wel perfect willekeurig?

Mogelijke link tussen mutaties die dyslexie of dyscalculie veroorzaken, en schizofrenie en autisme.

In Antwerpen worden komend voorjaar aardbeiplantjes ingezet als meetstations voor fijn stof. Het is de eerste keer dat dergelijke biomonitoring op zo’n grote schaal wordt toegepast.