Artikels in "Psychologie"

Wat zijn de mentale vereisten waaraan een topwielrenner moet voldoen?

De unieke dynamiek van het internet maakt het pestkoppen bijzonder makkelijk om anderen aan te vallen, te intimideren en te kwetsen. We duiken in het hoofd van de internettrol en gaan in het verweer.

Onderzoek bij ratten wijst uit dat milde stress in de jeugd ook een bruikbare ervaring kan zijn.

Marleen Finoulst

Mindfulness-therapie zou een evenwaardig alternatief zijn voor medicatie. Een terechte claim?

Het burn-outsyndroom is aan een heuse opmars bezig. Toch zijn er ook manieren om je te wapenen tegen dat vervelende gevoel van opgebrand zijn.

Stel, u kunt zes mensen redden, maar moet daarvoor één andere persoon opofferen. Kiest u voor minder slachtoffers, of laat u het lot haar werk doen?

Overwaardering maakt kinderen egocentrisch.

De pijn die gepaard gaat met een besnijdenis verhoogt mogelijk het risico op autisme.

Een computer kan iemands persoonlijkheid gemiddeld beter inschatten dan vrienden of familie.

Je kan het brein leren om angst te generaliseren.

Er verspreiden zich allerlei mythen met betrekking tot het internetgebruik. Wat is daarvan waar en wat is pure onzin?

De gevolgen van psychologische mishandeling bij kinderen moeten niet onderdoen voor de gevolgen van seksueel of fysiek misbruik.

Niet iedereen die een jointje rookt, is verslaafd. Maar bij regelmatig gebruik laten marihuana en hasj wel hun sporen na. Afkickverschijnselen, lusteloosheid en gebrek aan motivatie maken het moeilijk om ermee te kappen. De eerste belangrijke stap is: inzien dat er een probleem is.

Volgens psychologen zijn de beslissingen van voetbalscheidsrechters systematisch vertekend. Enkele factoren die de kans op een verkeerde beslissing verhogen: een luidruchtig publiek, zwarte shirts en erg grote spelers.

Hallucinaties zijn zeldzame, maar potentieel ernstige bijwerkingen van moderne antidepressiva.

Ondanks al het achtergrondlawaai kunnen we ons op een druk feest toch focussen op één stem. Verschillende breingebieden werken samen om dat mogelijk te maken.

Muizen die het MS-middel fingolimod kregen, vergaten veel sneller waar ze bang voor waren.

Politicologen gaan ervan uit dat kiezers de standpunten van de diverse partijen tegen elkaar afwegen. Maar zijn kiezers wel zo rationeel? Psychologen hebben aangetoond dat we ons vaak laten leiden door oppervlakkige uiterlijke kenmerken van de kandidaten. En zelfs de plaats waar de stembus staat speelt een rol.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat genen, hormonen en neurotransmitters invloed hebben op de mate waarin mensen politiek geëngageerd zijn en op de plek in het politieke spectrum waar ze zich thuis voelen.

Katherine Jacobs Bao

Ook als u geen geboren optimist bent, kunt u uw persoonlijke geluksgevoel blijvend opkrikken. Psychologen zochten uit hoe we goede gevoelens kunnen vasthouden. Artikel uit Psyche&Brein.

Kleuters zijn heel geïnteresseerd in wetenschap en techniek, maar hoe goed ze wetenschappelijke verklaringen kunnen bedenken hangt af van de context en de volwassenen rond hen.

Mogelijk verstoort paracetamol de hersenontwikkeling van de foetus.

Hoeveel zou u willen betalen voor een trui van uw grootste idool? En zou dat bedrag veranderen als die trui voor de verkoop is gesteriliseerd?

Te vroeg geboren baby’s hebben later een verhoogde kans op een taalachterstand. Een grotere blootstelling aan taal gedurende de allereerste weken na de geboorte heeft een positief effect op hun latere taalontwikkeling.