Artikels in "Sociologie"

Sociologen moeten beseffen dat gegevens van sociale media een vertekend beeld van de werkelijkheid geven, stellen Amerikaanse computerwetenschappers.

Om jongens niet te krenken, doen tienermeisjes zich dommer voor dan ze zijn.

Als de stad minder vaak zwerfvuil ophaalt, gaan de bewoners nog meer dumpen. Dat bewijst een experiment in Rotterdam.

Steeds vaker halen drieste groepsverkrachtingen de krantenkoppen. Wie zijn deze daders eigenlijk, en hoe komen ze tot zo’n zwaar vergrijp?

Politicologen gaan ervan uit dat kiezers de standpunten van de diverse partijen tegen elkaar afwegen. Maar zijn kiezers wel zo rationeel? Psychologen hebben aangetoond dat we ons vaak laten leiden door oppervlakkige uiterlijke kenmerken van de kandidaten. En zelfs de plaats waar de stembus staat speelt een rol.

Dat we geuren zo moeilijk kunnen benoemen, komt gewoon omdat we er geen woorden voor hebben.

Beveiligingscamera’s zijn bedoeld om criminaliteit en agressie in te perken. Maar wat doen ze met mensen die geen criminele intenties hebben?

Ruim de helft minder pestgedrag op Nederlandse scholen na invoering Fins antipestprogramma.

Onderzoekers ontdekten dat de eerste grote bevolkingstoename 50.000 jaar vroeger plaatvond dan eerst gedacht. De bevolkingsgroei is de aanleiding, niet het gevolg van de sedentaire samenleving, besluiten ze.

We kunnen niet om biologische factoren heen als we geweld willen begrijpen, stelt de eminente neurocriminoloog Adrian Raine. ‘Gewelddadig gedrag is een biosociale legpuzzel, met de hersenen als kern.’

Hoe kleiner de ballen van een man, hoe meer hij helpt bij de zorg voor zijn kinderen.

We denken graag dat we veel gemeen hebben met onze goede vrienden. Maar dat blijkt niet zo'n grote rol te spelen. Nauw emotioneel contact is veel belangrijker. In dit artikel uit Psyche&Brein zoekt Sarah Zimmerman uit wat de wetenschap ons leert over vriendschap.

Gedragsonderzoek dat aan Amerikaanse universiteiten is uitgevoerd, geeft vaker een vertekend beeld.

Allochtonen hebben meer schoolachterstand en vinden moeilijker een eerste job dan autochtone Vlamingen. Dat ligt niet alleen aan hun socio-economische achtergrond, maar ook aan discriminatie.

Volgens een Amerikaanse studie is het perfect mogelijk om via Twitter verkiezingsuitslagen te voorspellen.

Positieve manipulatie werkt; negatieve niet. 

Twee uiteenlopende verklaringen waarom bepaalde diersoorten (en de mens) monogaam zijn.

Bonobo's ruilen voedsel voor sociaal contact, en liefst nog met vreemden.

Antwoordt u ja op deze vraag, dan bent u wellicht ouder dan 55 en loopt u een groter risico ten prooi te vallen aan frauduleuze praktijken dan jongere mensen.

ANP

Commissies-Levelt, -Noort en -Drenth stellen eindrapport naar de fraude van Diederik Stapel voor.

ANP

Drie commissies komen tot de conclusie dat Diederik Stapel met zeker 55 artikelen en 10 boekhoofdstukken heeft gefraudeerd.

Sociaal geïsoleerde dieren maken minder myeline aan in het hersengebied dat een rol speelt bij emotioneel en cognitief gedrag.

ANP

De lijst met publicaties waarin oud-hoogleraar Diederik Stapel gefraudeerd heeft, blijft groeien.

Sommige chimpansees geven mekaar een lange high five als ze mekaar vlooien. Niet alle chimps doen dat op dezelfde manier. Is hier sprake van sociaal leren en van ‘cultuur’?