Eos wetenschapdossiers

11-04-2014

 
De Nederlandse en Belgische lucht behoort tot de smerigste van Europa. Inademing van fijnstof is schadelijk voor de gezondheid. Het verhoogt de kans op longkanker, infarcten en diabetes en het verlaagt de levensverwachting met gemiddeld negen maanden. Doen de overheden wel genoeg om...

11-04-2014

Wetenschappers doen onderzoek in opdracht van overheid en industrie. Bedrijven financieren leerstoelen en universiteiten halen inkomsten uit patenten op onderzoeksresultaten. Het dossier ‘Universiteit te koop?’ onderzoekt de relatie tussen wetenschap, overheid en industrie.

13-03-2014
10-01-2014

Sinds de jaren vijftig droomt de mens van een bemande vlucht naar Mars. Tegen 2020 of 2030 moeten we daartoe aan staat zijn, maken sommige kenners zich sterk. Ondertussen sturen we ruimtevaartuigen als de Marsrover Curiosity op verkenning. Wat leveren die onbemande bezoeken op, en wanneer zijn wij aan de beurt?

12-12-2013

Precies dertig jaar geleden rolde de eerste editie van Eos van de persen. Dat vierden we tijdens de Dag van de Wetenschap op zondag 24 november 2013 in Leuven, met de uitreiking van de eerste Eos Gouden Pipet voor de meest beloftevolle wetenschapper van het afgelopen jaar, en met de eerste Grote EOS Wetenschapsquiz. We schonken ook ons speciaal voor EOS 30 Jaar gebrouwen Eos-...