Artikels

De voorbije 500 jaar zijn 322 soorten op het land levende gewervelde dieren uitgestorven. Wetenschappers spreken, geïnspireerd op ontbossing, over ‘ontdiering’.

Een internationaal team wetenschappers ontdekte het nieuwe virus toen ze de darmflora van twaalf proefpersonen onder de loep namen.

Het mineraal zirkoon, dat aanwezig is in stollingsgesteente, kan informatie bevatten over toekomstige vulkaanuitbarstingen.

Als een andere hond de aandacht van zijn baasje krijgt, kan een hond jaloezie ervaren. Die emotie vraagt dus geen groot intellectueel vermogen, en is ook geen puur menselijke sociale constructie.

ANP

Het lijkt anno 2014 misschien ouderwets, een zwarte doos met opnameapparatuur om vluchtgegevens en gesprekken en geluiden in de cockpit op te slaan.

Het genoom van de Afrikaanse olifant telt vijf keer zoveel geurreceptorgenen als dat van de mens.

Alsof Michelangelo zelve er de hand in had – zo indrukwekkend zijn sommige van de natuurlijke bruggen die je her en der in dorre of rotsachtige gebieden tegenkomt. Hoe komen ze tot stand?

Ruim honderd genen zijn gelinkt met schizofrenie. Ze suggereren onder meer dat ons immuunsysteem bij de aandoening betrokken is.

Als de stad minder vaak zwerfvuil ophaalt, gaan de bewoners nog meer dumpen. Dat bewijst een experiment in Rotterdam.

ANP

Sommige zeehonden zoeken specifiek naar windmolens op zee in de hoop daar voedsel te vinden.

Drie miljard extra monden kunnen worden gevoed zonder extra landbouwgrond in gebruik te nemen.

Uit onderzoek van een meteoriet die vorig jaar bij de Russische stad Tsjeljabinsk werd gevonden blijkt namelijk dat de schok die optreedt bij het uiteenspatten van een planetoïde tot verkleuring van helder siliciumhoudend materiaal kan leiden.

Met hun experiment hopen wetenschappers te ontdekken hoe materie zich gedraagt in het binnenste van reuzenplaneten.

Neuroloog Steven Laureys van de Université de Liège, specialist in de behandeling van coma, verzamelde bij zijn patiënten genoeg bijna-doodervaringen om uitgebreid wetenschappelijk onderzoek te voeren. Zijn 'geluksboodschap' ging de wereld rond.

Het genoom van vrienden vertoont opvallende overeenkomsten.

Ook als baby’s nog niet kunnen spreken, herkennen en verwerken hun hersenen al taalklanken. Dat blijkt uit Amerikaans hersenonderzoek bij kinderen van zeven en elf maanden oud.

Astronomen hebben ontdekt dat de gammaflits GRB130925A – een uitbarsting van zeer energierijke straling in een sterrenstelsel op 5,6 miljard lichtjaar van de aarde – is veroorzaakt door de explosie van een blauwe superreus.

Waarom zijn gedomesticeerde dieren zo anders?

1 op de 10 Vlaamse kleuters kampt met overgewicht. De hoofdoorzaak: het merendeel van de dag brengen ze zittend door en bewegen ze te weinig.

Het Nederlandse NIVC - Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum – krijgt de laatste tijd opvallend meer meldingen binnen van kinderen die per ongeluk vloeibaar wasmiddel binnen kregen.

Bindweefsel uit een koeienpoot kan worden gebruikt voor blaasvergrotingen.

Met behulp van een GPS-rugzakje voor vogels, een app en honderden enthousiaste amateurs hopen Nederlandse ecologen meer inzicht te krijgen in het gedrag van vogels.

Dieter De Cleene

Bijen, vlinders, vissen, amfibieën en insectenetende vogels, ze lijden allen onder het gebruik van neonicotinoïden, een klasse van populaire pesticiden.

De kosmische begroting lijkt een enorm tekort aan ultraviolet licht te vertonen.